« sáv » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous sav
HU

« sáv » en anglais

volume_up
sáv {substantif}

HU sáv
volume_up
{substantif}

1. général

volume_up
band {substantif}
Ez a sáv fogja tartalmazni az összes többi zsírsav-metilészter frakciót.
This band will contain all the other fatty-acid methyl ester fractions.
Az egyik sáv a képernyő tetején nagy energiájú sugárzást jelzett.
One transmitter band at the top of her display began to show low power, high-energy activity.
The fifteenth band began to beat.
sáv (aussi: sikátor, köz, pálya, átjáró)
volume_up
lane {substantif}
A negyvenesen az új hídnál a felhajtó sáv lezárva.
Forty at the new bridge, they have the center lane closed.
He was doing eighty-five in the right outside lane.
-There's a fire lane north of Terminus.
sáv (aussi: övpáncél, heveder, zóna, öv)
volume_up
belt {substantif}
A tó Hatherley felőli oldalán nagyon sűrű volt az erdő, melynek széle és a tavat övező nádas között egy körülbelül húszlépésnyi felázott, füves sáv húzódott.
On the Hatherley side of the pool the woods grew very thick, and there was a narrow belt of sodden grass twenty paces across between the edge of the trees land the reeds which lined the lake.
volume_up
list {substantif}
volume_up
ribbon {substantif}
sáv (aussi: ágazat, szakasz, lyuk, horony)
volume_up
sector {substantif}
sáv (aussi: csík, réteg, sugár, vonás)
volume_up
streak {substantif}
Egyre több sárgásfehér, többnyire jobbról balra haladó sáv törte meg a sötétséget.
More streaks cruplcd in the darkness, lines of ycllow- wluie gt'inj; mainly right-to-left.
Jóformán eleven lényt látott már benne, önálló, érző személyt, aki olyan rosszindulatú, mint egy előzési sáv az autópálya bejáratánál.
It had begun to seem like a live thing to her, a sentient being with a mean streak as wide as a turnpike passing lane.
A csatorna meredek partok között kanyargott, s a völgy egyik falától a másikig ferde csíkban egy zöld sáv futott a folyó és árterülete.
The channel wound between precipitous banks, and slanting from one wall to the other across the valley ran a streak of green-the river and its fields.
volume_up
stretch {substantif}
A sáv végén ott állt Sandalath és a táncoló, ugrándozó naktok.
A stretch opposite Sandalath and the capering, dancing Nachts.
Csapkodó, gyilkos, tajtékos hullámok mindenfelé, de előtte egy nyugodt sáv látszott.
Thrashing, foaming waves on all sides, but there, before him, a stretch of calm.
Szélén most szaggatott, szétszórt és viharvert sziklákkal teli lapos sáv húzódott, ezt itt-ott mély árokszerű vízmosások szegték, s ezek meredeken szakadtak a mély kőszurdokokba.
Along its brink there now stretched a wide tumbled flat of scored and weathered rock, cut every now and again by trench-like gullies that sloped steeply down to deep notches in the cliff-face.
sáv (aussi: csík, szalag, alátét, darabka)
volume_up
strip {substantif}
A csúszó sáv lassan megállt, mintha a víz egy medencébe folyt volna.
The sliding strip coasted to a stop, like water flowing into a pool.
A narrow strip of coarse silver sand bordered it on either side.
A szavannán is áthúzódott az alig észrevehetően halványabb kékeszöld sáv.
It crossed the veldt, too, in a strip of faintly dimmed blue-green.
sáv (aussi: csík, szalag, sujtás, vonal)
volume_up
stripe {substantif}
Egyetlen függőleges narancsszínű sáv van rajta, és az a címe, hogy Szent Antal megkísérlése.
It has one vertical orange stripe, and it's called The Temptation of Saint Anthony.
sáv (aussi: csapás, útvonal, nyom, útirány)
volume_up
track {substantif}
Caution: The file will have the name of the first track.
Jelenleg a következő speciális kódok használhatók: %a (előadó), %n (sáv-sorszám) és %t (cím).
Currently only the special strings %a (Artist), %n (Track number), and %t (Title) ,are supported.
sáv (aussi: zóna, öv, övezet, körzet)
volume_up
zone {substantif}

2. Militaire: "egyenruhán"

sáv (aussi: rangjelző sáv, csík)
volume_up
bar {substantif}
Ez a sáv a keskeny rúd felé tartott, és elnyelte a szikrákat.
This bar edged into the whirling disk and absorbed the sparks.

Exemples d'usage pour « sáv » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianA fogoly azonnal érezte, hogy az égető érzés megszűnik; a sav újra borrá vált.
The prisoner abruptly felt the burning stop as the acid turned once again to wine.
HungarianNéhány órával későőbb, a réz vastagságától függőően, a sav átmarja az anyagot.
Several hours later, depending on the thickness of the copper, the acid burns through.
HungarianA hóekék keskeny utat hagytak maguk után a két délnek haladó sáv közepén.
The plows had made a narrow path down the center of the two southbound lanes.
HungarianElőrehajolt, hogy megnézze a 95-ÖS ORSZÁGÚT, DÉLI SÁV feliratú nagy zöld táblát.
He leaned forward to look at the big green sign reading 95 SOUTHBOUND.
HungarianA parton volt egy kis füves sáv, távolabb sarjadtak csak a bokrok meg az aljnövényzet.
Beside the stream, a grassy bank extended a little way back to bushes and undergrowth.
HungarianA sav megint emelkedni kezdett a gyomrából fölfelé. ezúttal már úgy, mint a vulkáni láva.
The acid was percolating up from his stomach again, and this time it was a volcano.
HungarianEgyre több sárgásfehér, többnyire jobbról balra haladó sáv törte meg a sötétséget.
More streaks cruplcd in the darkness, lines of ycllow- wluie gt'inj; mainly right-to-left.
HungarianEtil bis(4-hidroxi-2-oxo-1-benzopiran-3-il) acetát és a sav sói
204. Ethyl bis(4-hydoxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the acid
HungarianAztán a három ismerős nyugat felé tartó sáv, majd az ismerős, füves elválasztó sáv.
Next came the three familiar west-bound lanes, and then the familiar grassy median divider.
HungarianA gyalogút lángra kapott, tüzes sáv gyanánt szikrázott fel a lápvidék végtelenjén.
The causeway began to burn, a lengthening tongue of flame between the reeds of the marshland.
HungarianIlhundylnak csupán egy hátralépésre volt ideje, mielőtt elborította a sav.
Ilhundyl had time for a single pace back before the acid drenched him.
HungarianAztán a három ismerős kelet felé tartó sáv, majd a másik ismerős acélkorlát.
After that came the three familiar east-bound lanes, and then another familiar steel barrier.
HungarianAz emberi belsőségek és szemét alkotta sáv kiszélesedett ott, ahol találkozott a lénnyel.
The narrow bridge of offal and rubbish expanded where it met the golem.
HungarianÉrtem mondta olyan higgadt hangon, amennyire csak engedte a gyomrában kavargó sav.
Okay, he responded as coolly as the acid in his stomach allowed.
HungarianRoggyanó térdek, lefelé csúszó figura, vörös sáv a fehér ajtón.
The knees buckled and the figure slid downward, leaving a smear on the paint.
HungarianSav csapott előre ujjai közül lilás gömbként, mely növekedett előre haladtában.
Acid burst out from between his fingers in a sphere of acrid purple flames that expanded as it flew.
HungarianEz a sáv a faltól körülbelül kétszáz méteres távolságig ért.
It was simply a flat place extending out perhaps two hundred yards from the walls.
HungarianA két fél összecsavarozása után a sav elkezdi marni a rézlemezt.
The two halves are screwed together; the acid begins to burn away at the copper wafer.
HungarianA sav mélyen kimarta a húst, néhány helyen egészen a csontig.
The acid ' had eaten deeply into his flesh, in some places clear through to the bone.
HungarianA szeme sem működött tökéletesen, látóterét vibráló fekete sáv keretezte.
His vision carried a black fringe of static around the edges.