« sors » traduction en anglais

HU

« sors » en anglais

volume_up
sors {substantif}

HU sors
volume_up
{substantif}

sors (aussi: pusztulás, végzet, vég, halál)
volume_up
fate {substantif}
A helyi nyelvjárásban annyit tesz, kegy, vagy sors, vagy végzet.
In the local patois it means grace, or fate, or destiny, or take your pick.
A lapjárás nem Bobbynak kedvezett - aztán a sors váratlanul egy ászt adott a kezébe.
The deck was stacked against Bobby-- and then fate dealt him an unexpected ace.
A sors kezében voltak, arra ítélve, hogy a karmájuk szerint éljenek, vagy haljanak.
They were in the hands of fate, set to win or lose according to their karma.
volume_up
chance {substantif}
És íme, a sors mintegy fáradságom jutalmául - összehoz egy ilyen kellemes úriemberrel...
And as if to reward me for my pains, chance has afforded me this pleasant acquaintance.
De a kettes csoport csak véletlennek tekinti, vagy a sors egy furcsa fordulatának.
Group number two sees it as just pure luck, a happy turn of chance.
Fortunately for them Chance was on their side.
volume_up
doom {substantif}
Látják, hogy lesújt rájuk a sors keze mondta Quillas és megnémultak a félelemtől.
They see the doom awaiting them, Quillas said, and are silenced by terror.
- Nehéz sors és reménytelen küldetés - mondta Faramir.
`It is a hard doom and a hopeless errand,' said Faramir.
Mindenesetre a sors keze hamarosan lecsap erre a szomorú helyre.
In any case, doom is about to sweep through this sad place.
sors (aussi: szerencse, végzet, vagyon)
volume_up
fortune {substantif}
Boethius and the wheel of fortune.
Ezért kell nekem is a várba mennem, várjon ott rám jó vagy gonosz sors.
That is why I too must go on to the castle, and the fate or fortune that waits there.
'I will come, if I have the fortune,' said Legolas.
volume_up
cast {substantif}
Olyan hely volt, amelybe az idő és a sors a mágia, a tudomány, az élők és a holtak, a halandók, a halhatatlanok hulladékait vetették.
It was a place into which the discards of time and fate had been cast—of magic and science, of the living and the dead, of mortal and immortal.
A kegyetlen sors kitépte karjai közül azt a gyermeket, és ellökte, mint egy darab romlott húst... most pedig az állam készült ugyanezt tenni a második gyermekükkel.
An uncar­ing fate had ripped that child from his arms and cast him aside like a piece of blowing trash on the street-and now the State was going to slay his second child.
sors (aussi: kupa, osztályrész, üreg, serleg)
volume_up
cup {substantif}
Szegény Janre tehát az a sors várt, hogy majd odakinn ácsorogjon, egy csésze forró kávéval a kezében.
Inside, he latched the chain, so poor Jan would be stuck on the porch with a cup of scalding latte.
sors (aussi: végzet)
volume_up
destiny {substantif}
Olyan szavak, mint végzet és sors ötlöttek fel benne lustán, mégis állhatatosan.
Words like fate and destiny came to his mind, idly, yet persistently.
Ez a sors a köz érdekét szolgálja, és alapító atyáink álmait tükrözi.
This destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.
Szükségünk van pár dolog tisztázására a Sors-tervezetet illetően.
We require clarification on the status of Project Destiny.
Az államügyészi hivatal alacsony beosztású alkalmazottja volt, és a sors úgy hozta, hogy neki kellett itt megjelennie a fiatalkorúak bíróságán.
He was a lowly assistant with the county attorney general's office, and it had fallen to his lot to prosecute on this day in Juvenile Court.
Hatalmas kavarodás támadt a kard miatt, ám a merlin közölte a királyokkal, hogy a sors rendelése volt, hogy elvegyem a kőről, s én mondom, hallgattak rá.
There was a lot of fuss about the sword, but the Merlin told all the kings that it was fate that had made me take it from the stone, and I tell you, they listened to him.
volume_up
portion {substantif}

Exemples d'usage pour « sors » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianÚgy érezte, a fiút a sors nagy embernek szánta, és íme, ez az első bizonyíték.
She had always felt he was destined for greatness, and here was the first proof.
HungarianDe nem árulhatta el őket, nem hagyhatta őket a sors és egy idegen férfi szeszélyeire.
He could not betray them as he'd been betrayed, he was too much of a man for that.
HungarianHa Avalonra az a sors vár is, hogy eltűnjön a ködben, megtagadnád-e, hogy vele menj?
Even if Avalon is fated to pass away into the mists, will you refuse to pass with it?
HungarianJobban gyűlöli a férfiakat, mint bármelyik nő, akivel eddig összehozott a sors.
She hates men more than any woman I've ever known who wasn't a Lesbian.
HungarianÉdes Bianca, akit ilyen durva és kegyetlen dolgokra szánt a sors mondtam halkan.
Lovely Bianca, I said softly, meant for such harsh and strong things.
HungarianHa egy kis képzelőtehetséggel is megáldotta volna a sors, sokra vihetne a szakmájában.
Were he but gifted with imagination he might rise to great heights in his profession.
HungarianDe a sors iróniája, hogy az átalakulás során Callista elveszítette jediképességét.
But in a devastating irony, Callista had lost all her Jedi abilities in the transformation.
HungarianA sors akaratából ő, Elspeth McGillicuddy, egy gyilkosság szemtanúja volt.
Providence had willed that she, Elspeth McGillicuddy, should be a witness of the crime.
HungarianNeked bizonyára rosszabb lesz, mint esetleg valaki másnak, de mindenkire ez a sors vár.
I'm sure it's worse for you than it is for some others, but it's the same for everyone.
HungarianA sors különös iróniája lenne, ha miután túlélné ezeket a borzalmakat, tüdőrákban halna meg.
How ironic it would be if she lived through all this only to die from lung cancer.
Hungarian- A te szereped már megíratott a sors könyvében, Sorak - jelentette ki Lyra.
Your part has already been written by the fates, Sorak, Lyra replied.
HungarianMegígértem neki, hogy ha egyszer Moszkvába vet a sors, visszahozom neki.
I promised myself that if ever I came to Moscow I would return it to him.
HungarianEz a sors -- tudják, ezt ezeknek a programoknak az elindításánál láttuk.
This is the fatal -- you know, we saw it in starting these programs up.
HungarianA jelenlegi nyugat-európai vezető generációnak könnyű sors jutott.
The current leading generation in Western Europe had a holiday from history.
HungarianTe vagy a legrosszabb fiúutánzat, akivel a sors valaha is megvert egy apát.
You're the worst excuse for a son a man has ever been cursed with.
HungarianHol van az megírva a sors könyvében, hogy az ember örökös állati létre van kárhoztatva?
It was not fated that men and women should always live like animals!
HungarianNem szabad a telefonközpontos vagy a sors kegyére bízni a választást.
Relying on the luck of the draw dispatcher's whim was considered unwise.
HungarianÉs bár különböző tánctermekbe kényszerített minket a sors, azért egyazon zene ütemére roptunk.
Though we disported in different dance halls, we moved to the same music.
HungarianEzek szerint nem árulhatjátok el, milyen sors vár a zeneszerzre?
You're not going to tell me whether my mission involves killing him or not?
HungarianHa összecsapást akar a sors, akkor a druida kimódolja, hogy a végkifejlet nekik kedvezzen.
If a confrontation was fated, Bremen would find a way to make the result favor their cause.