« szánt » traduction en anglais

HU

« szánt » en anglais

HU

szánt {adjectif}

volume_up
szánt (aussi: szentelt)
Itt a kis- és középvállalkozások alkalmassági kritériumára gondolok, különösen a kutatási tevékenységekre szánt idő és éves forgalom arányára.
I am thinking here of the eligibility criteria for the SMEs, in particular the proportion of time and annual turnover dedicated to research activities.
Az intézményközi megállapodáshoz tartozó, a panaszok vizsgálatára és elbírálására szolgáló eljárásra szánt, önálló mellékletében megtalálható az összes részlet.
All details are provided in the specific annex of the inter institutional agreement dedicated to the Procedure for the investigation and treatment of complaint (see Documents for downloading).

Exemples d'usage pour « szánt » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianA frontális támadás visszaverésére szánt védelmi rendszer nem állta ki a próbát.
The defenses, invincible to frontal attack, were weak when taken in reverse.
Hungariana) tenyésztésre vagy termelésre szánt állatok esetében legalább 6 hónapig;
(a) for not less than 6 months in the case of animals for breeding or production;
Hungarian- kiáltotta diadalmasan magasra tartva a Népnek szánt ajándékát.
We have the human, he said in triumph, holding it high for all present to see.
HungarianAz erre szánt pénzügyi keret kb. 78 milliárd EUR lesz, három éves időszakra.
The financial envelope will be around EUR 78 billion covering a three-year period.
HungarianA valóság az, hogy a kultúrára szánt forrásokat elégtelen szintűre nyesik vissza.
The reality is that budgets for culture are being slashed to penury levels.
Hungarian- tenyésztésre, termelésre, vagy vágásra szánt házi szarvasmarhafélék és sertés;
- domestic bovine animals and swine for breeding, production or slaughter;
HungarianElnök úr, miniszter asszony, a jövő generációi számára szánt javaslattal fejezném be.
I will conclude, Mr President, Minister, with a suggestion for future generations.
Hungarian- kiáltotta vissza Polly buzgónak szánt hangon.
Be right down, dear! she called back, trying to sound bright and lively.
HungarianMúlt hétfőn, ASEAN-megállapodás született a Burmának szánt nemzetközi segély kapcsán.
Last Monday agreement was reached within ASEAN on international aid to Burma.
HungarianHárom, iraki keresztényeknek szánt konkrét európai segélyakció érdekében emelnék szót.
I would plead for three concrete European relief efforts for Iraqi Christians.
HungarianElminster mély lélegzetet vett és megszámlálta, hogy Farl mennyit szánt neki az útra.
Elminster took a deep breath and counted out most of what Farl had insisted he take.
HungarianAz utóbbi esetben a gyermekeknek szánt javak kedvezményes adóztatására van szükség.
In the latter instance, what is needed is preferential tax rates for children's goods.
HungarianÉn kiválogattam a nekem szánt ruhadarabokat és fürdővizet engedtem a kádba.
I ran water for a bath and laid out my clothes from what they had given us.
HungarianEz indokolja a kereskedelmi kapacitások fejlesztésére szánt pénzügyi támogatást is.
That is why there is also financial assistance to enhance trade capacity.
HungarianÉdes Bianca, akit ilyen durva és kegyetlen dolgokra szánt a sors mondtam halkan.
Lovely Bianca, I said softly, meant for such harsh and strong things.
HungarianLejtős kalapkarimája alól haragosnak szánt tekintetet lövellt feléje.
Under her slanting hat-brim she gave him a glance that was intended to be angry.
HungarianA friss hús Közösségen belüli kereskedelmétől eltérő célra szánt húson alkalmazott jelzés
Mark for meat intended for a use other than intra-Community trade in fresh meat 1.
HungarianTengerjáró hajókhoz és repülőgépekhez fedélzeti ellátmányra szánt termékek szállítása."
Carriage of products intended as stores for sea-going vessels and aircraft.'
HungarianA fizikai ereje sem lett volna elég ahhoz, hogy idáig elhúzza a szánt.
She certainly wouldn't have had the physical strength to haul the sledge this far.
HungarianBig Joe teherautója tolatott be a garázsba az uszályra szánt konténerek felé.
Big Joe's truck backed into the warehouse toward the barge containers.