« század » traduction en anglais

HU

« század » en anglais

volume_up
század {substantif}
EN
HU

század {substantif}

volume_up
század (aussi: társaság, társulat, csapat, csoport)
Feltartóztatott egy egész század moszkovitát, hogy az az ember elmenekülhessen.
He kept a whole company of Muscovites at bay while the man escaped.
Boaz kimódolta, hogy ő meg Unk a század anyahajójára kerüljenek az invázió idején.
Boaz had arranged things so that he and Unk would be on board the company mother ship for the invasion.
Boaz, a század valódi parancsnoka emelte fel elsőnek a fejét.
Boaz, as the real commander of the company, was the first to raise his head.

Exemples d'usage pour « század » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianKi akarjuk jelölni az Európai Unió politikai prioritásait a 21. század számára.
We want to set the political priorities of the European Union for the 21st century.
Hungarian. - (PL) Az emberkereskedelem e század kezdetének egyik legnagyobb pestise.
Human trafficking is one of the greatest plagues of the beginning of this century.
HungarianA CARS 21 a XXI. század versenyképes gépjárműipari szabályozási rendszerét jelenti.
CARS 21 stands for Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century.
HungarianA két század feladata az volt, hogy megszabaduljanak az összes Scud rakétaindítótól.
The mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Hungarian- A tizenhatodik század óta vezették a krónikájukat erről a Lasher nevű fajzatról.
`Their story of this creature, Lasher, it went back to the sixteen hundreds.
HungarianA tizennyolcadik század minden csipkéje-bársonya sem adhatott neki emberi arcot.
And all the lace and velvet in the eighteenth century could not give him a human face.
HungarianA huszonegyedik század óta az emberek sok mindent megtanultak az űrbéli munkáról.
Since the Twenty-first Century, men had learned a lot about building things in space.
HungarianLegalább azóta, hogy a múlt század végén kipusztult az amerikai vándorgalamb...
Not since the extermination of the passenger pigeons at the end of the last century .
HungarianA huszadik század képzeletében a gombafelhő nagyobbra nőtt még a teremtőjénél is.
In the imagination of the twentieth century the mushroom cloud loomed larger than God.
HungarianOrszágaink a huszadik század legnagyobb tragédiájának középpontjában voltak.
Our two countries have been at the heart of the greatest tragedy of the 20th century.
HungarianLáttam, hogyan épült, és be kell vallanom, hogy a 20. század csodája mindenképpen Európa.
I saw how it was built and I said that the miracle of the 20th century is Europe.
HungarianKét F-16C vadászbombázó század volt, intelligens kocákkal felfegyverezve.
It was two squadrons of F-16C fighter-bombers, and they were armed with Smart Pigs.
HungarianA XX. század volt az a század, amelyben a történelem legdöbbenetesebb mészárlásai történtek.
The 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.
HungarianA Spanyol Lépcső a kései huszadik század atomháborújában megsemmisült.
The Spanish Stairs were destroyed in the fission wars of the late twentieth century.
HungarianEz volt, végül is, Európa válasza a 20. század elejének válságára.
That, after all, was Europe's response to the crisis of the early 20th century.
HungarianTudósok becslései szerint a XXI. század végére a fajok 15-40%-a eltűnhet.
Scientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.
HungarianAz ötlettel már a múlt század elején előállt Amerikában egy bizonyos Symmes.
Somebody had the idea at the beginning of the last century, an American, a man named Symmes.
HungarianTudjátok meg, hogy valóban ez-e az a megoldás, amit az elmúlt kétszáz század során kerestünk.
Find out if it is the solution we've been looking for, across two hundred centuries.
HungarianA huszadik század végének emberei egy pillanatra sem szűntek meg hinni az Istenben.
People in your modern world of the late twentieth century have never stopped believing in Him.
HungarianA 21. század sok tekintetben törékenynek bizonyul, ez pedig részünkről cselekvést kíván meg.
In many ways, the 21st century is an era of fragility, and we have to deal with this.