« szőrös » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous -szoros, szoros
HU

« szőrös » en anglais

HU szőrös
volume_up
{adjectif}

1. général

szőrös (aussi: meredek, kockázatos, veszélyes, rizikós)
volume_up
hairy {adj.}
Most meg itt gyötörnek érte a varázslók a szőrös kezükön meg a kerekükön!
And now there are men on their hands, and their knuckles are hairy, and there are magic wheels.
Aszerint vigyük hát Arthur udvarát, hogy mit gondolnak felőlünk ezek a szőrös bunkók?
Are we now to run Arthur's court by what these hairy grunters think of us?
Megveregettem érdes, szőrös nyakát, és bementem a telefonhivatalba.
I patted her rough hairy neck and went into the telephone office.
szőrös
volume_up
furry {adj.}
Arrafelé csak egyetlen nagydarab, szőrös test hevert.
The only body approaching the druid's bulk was that of a large furry thing.
Ez a hatalmas, szőrös lény, ez a nőstény vendigó lett volna az ő húga, Janice?
Was this great furry thing, this female wendigo, his sister Janice?
Maziriar megsimogatott egy szőrös levelet, és a vörös szár sziszegett az örömtől.
Mazirian stroked a furry leaf and the red mouth hissed in pleasure.
szőrös (aussi: szúrós, torzonborz, bozontos, érdes)

2. "szövet"

szőrös (aussi: göndör, bolyhos)
volume_up
nappy {adj.}

Exemples d'usage pour « szőrös » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianHatalmas, nyálazó, szőrös-fémes állat, megfeszült izmokkal Suze pórázának végén.
Great slavering fur-metal beast, stretched out taut at the end of Suze's leash.
HungarianNem szükséges, hogy szenvedjen, vagy hogy a szó szoros értelmében vérét ontsad.
And there is never any need for him to suffer, or for blood actually to be spilt.
HungarianMegvizsgálta, s megállapította, hogy nem túl szoros, csak amennyire szükséges.
He examined it and found that it was not too tight, indeed hardly tight enough.
HungarianA fonal, ami végigvezette a hercegségen, most már egy szoros kötelékké erősödött.
The thread which had drawn him across the duchy was now a tight cord of direction.
HungarianSzoros kapcsolat van a termék minősége és a nyersanyagok származási helye között.
There is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
HungarianSzoros kapcsolat áll fenn a KAP jövője és az EU külkereskedelmi politikája között.
There is a close link between the future of the CAP and EU external trade policy.
HungarianMost nézzük azt a két gazembert, akinek a jelek szerint szoros köze van az ügyhöz.
And now as to the villains who seemed to be immedlately implicated in the matter.
HungarianDe ahhoz, hogy beszervezd, szoros kapcsolatot kell kialakítanod vele, nem igaz?
But if you didn't get a little bit close, you'd never recruit the agent, would you?
HungarianA hideg úgy borult rá, akár a szoros ruha, amely belül mégis finoman melegít.
The cold moved over him like a tight garment, yet inside he was deliciously warm.
HungarianHari apja a szó szoros értelmében halálra dolgozta magát az egyik gépmonstrummal.
Quite soon it was clear that if he used the Eject Hari, we were—what's wrong?
HungarianDe amikor több mérfölddel a szoros után összeverődtek, hatan hiányoztak közülük.
But when they reassembled several miles beyond the draw, six among them were missing.
HungarianAz EU az összes európai uniós tagállammal szoros együttműködésben fog cselekedni.
The EU will act and proceed in close coordination with all EU Member States.
HungarianMindkettejük mellé szoros őrizetet rendelek, felség biztosította Deira királyát.
I shall have them both closely 'guarded, your Majesty,' he assured the King of Deira.
HungarianŐ ennek a Tanácsnak az elnöke, és ő az, aki szoros európai együttműködést sürget.
She is the President of this Council and is calling for strong European cooperation.
HungarianA szőrös teremtmény a tünde hangjára ijedten összekuporodott, és Samre nézett.
The furred being crouched at the sound of the elf's voice and looked at him.
HungarianIgen, elég szőrös és bozontos volt, de inkább zömök, és a lábai göcsörtösek.
It's shaggy right enough, but they say it's squat, and its limbs are all twisted.'
HungarianSzoros kapcsolat van a biztonság, a politikai stabilitás és a gazdaság között.
There is a close link between security, political stability and the economy.
HungarianMindent az olasz hatóságokkal való szoros együttműködésben kell végrehajtani.
Everything must be done in close collaboration with the Italian authorities.
HungarianA SZÓ SZOROS értelmében nem robbant föl, de nincs más szó arra, ami történt vele.
It did not literally explode, but there seemed to be no other word for what it did do.
HungarianA taszkenek igen szoros kapcsolatban állnak a bantháikkal folytatta Luke.
The Tusken Raiders have a very close relationship with their banthas, Luke said.