« -től » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous -tól, tol, tól
HU

« -től » en anglais

EN
volume_up
től {prép.}
EN
EN
HU

-től {particule}

volume_up
-től (aussi: szerint, alapján, által, -ra)
Osborne-tól származó leírás azonban valóságos emberre illett.
The description given by Mr Osborne sounded like the description of a real person.
Vérrel borítva, a tűztől kormosan alig lehetett megkülönböztetni Petey-től.
Covered with blood, singed by the fire, I must have looked indistinguishable from Petey.
Nem, ő sohasem undorodott Armand-tól, ezt be kell ismernie.
No, he had never been revolted by Armand, he had to admit it.

Exemples d'usage pour « -től » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Hungarian- Társaságomban van Dmitrij Arkagyijevics Popov ezredes, a volt szovjet KGB-től.
With me is Colonel Dmitriy Arkadeyevich Popov, retired, of the former Soviet KGB.
HungarianTizenöt kilométerre New Orleans-tól egy rendőr megállította Barryt gyorshajtásért.
A state trooper had stopped Barry for speeding ten miles outside of New Orleans.
HungarianKét kézzel fogta a pisztolyt, úgy, ahogyan Chase-től, a rendőr barátjától tanulta.
She held the gun with two hands as Chase, her cop friend, had taught her to do.
HungarianA világ a tettei miatt fordult el undorral a KNK-tól, és nem az én kedvemért.
The revulsion of the entire civilized world came about because of the PRC's actions.
HungarianKésőbb azonban amiatt akartak megölni a lakásomon, amit Millgate-től hallottam.
But later a man tried to kill me at my apartment because of what Millgate had told me.
HungarianÉlvezte a Darkmant és a Hollót, sőt még A szépség és a szörny-et is Jean Cocteau-tól.
Patsy enjoyed Dark Man and The Crow, and even Jean Cocteau's Beauty and the Beast.
HungarianTe a DEA-tól vagy, a kopók a seggemben vannak és azt sem tudom mi folyik itt.
You're DEA, I got the feds up my ass and I don't know what's going on here.
HungarianAmikor segítséget kértem Buck-tól, nem gondoltam, hogy bennetek küld majd.
When I called Buck for advice on this, I never expected he'd send you up here.
HungarianCsak azt ne mondd, hogy ez az ötlet Nevile-től származik! mondta Lady Tressilian.
You can't tell me, said Lady Tressilian, that this is Nevile's own idea!
HungarianIdeje, hogy végre megszabaduljunk a kilojoule-tól, amit senki sem képes értelmezni.
It is time to get rid of the kilojoule at last, which nobody can work out.
HungarianEzenkívül úgy gondolom, az A-tól G-ig terjedő egyszerű skála igen fontos.
In addition, I think that it is important to have this A-G scale, which is simple.
HungarianMásodsorban a metil-bromid növényvédőszer használata 2010. március 18-tól tilos.
Secondly, the use of the pesticide methyl bromide will be prohibited as of 18 March 2010.
HungarianIgraine fölöltözött, a nyakába akasztotta a Viviane-től kapott holdkövet.
She dressed herself and hung about her throat the moonstone Viviane had given her.
HungarianVan egy nagyszerű idézet Theodore Roosevelt-től, ami a tavalyi év során megmentett.
There's a great quote that saved me this past year by Theodore Roosevelt.
HungarianAhogy megfordult, lopva elővette zsebéből a Rawlie-tól kapott madársípot.
And as he turned back, he took the birdcall Rawlie had given him out of his pocket.
HungarianÁprilis 3-tól Margaret White rövid időre a westoveri kórház lakója volt.
On April 3,1962, Margaret White was admitted briefly to Westover Doctors Hospital.
HungarianAz idegen úgy bámult rá, mintha a válasz magá tól értetődő lenne, és nem felelt.
The stranger merely stared at him, as if the answer was self-evident.
HungarianEgy hasonmás miért osztozna Bruno mániás gyűlöletében és félelmében Katherine Frye-tól?
Why would the look- alike share Bruno's obsessive fear and hatred of Katherine Frye?
HungarianFelix azt mondja, pontosan így érezte magát, amikor kiröpítették az NBC-től.
Felix says that that was certainly how he felt when he was canned by NBC.
HungarianIdeje, hogy elbúcsúzzunk Anton Jackson-tól.. és üdvözöljük Beépített Tesót.
It's time to say goodbye to Anton Jackson... and say what it is to Undercover Brother.