« te » traduction en anglais

HU

« te » en anglais

volume_up
te {pron.}
EN
HU

te {pronom}

volume_up
te
volume_up
thou {pron.} [obs.]
De te, megvetésre méltó Nikiász, te csak álnok és keserű méreg vagy.
But thou, detestable Nicias, thou art but a perfidious venom and a bitter poison.
Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
But if thou boast, thou bearest not the root: but the root thee.
Szerencsétlen elvetélt, hát hogy is ízlelhetnéd meg a halált, te, aki sohasem éltél?
Miserable abortion, dost thou think thou canst taste death, thou who hast never known life?
te (aussi: ti, Ön)
Te és Gifford, te hazug kis boszorkány, te tetted ezt velem, a tulajdon anyáddal!
You and Gifford, you lying little witch, you did that to me, your own mother!
Hol vagy, te nyomorult gyáva, te olcsó, másodrangú fantom, te kétbalkezes kárhozott?
Where are you, you wretched coward, cheap second-rate phantom, accused blunderer?
Te, Marius, te ellopod a Mennyek Királynőjét, és eldugod, mintha a tied lenne?
You, Marius, you steal the Queen of Heaven and you keep her as if she were your own?

Exemples d'usage pour « te » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianTudod te, ki az, tudod, hol lakik, azt is tudod, hogy most éppen Velencében van.
You know who he is, you know where he lodges, you know that he is in Venice now.
Hungarian- De ez nem a te érdemed - gonoszkodott az asszony, és tréfásan hasba bokszolta.
'No thanks to you,' she mock-growled, and threw a light punch at his midsection.
HungarianMondd, Rudy, te nem a Brodnax és Speerhez mész dolgozni? szólít meg jó hangosan.
Say, Rudy, you're going with Brodnax and Speer, aren't you? he calls out loudly.
HungarianJaj, te jó Isten! zihálta, és hirtelen mozdulattal gyorsan verő szívéhez kapott.
0h, good Jesus! she gasped, turning quickly with her hand to a fluttering heart.
HungarianTudod te, hányszor razziázott a klubjaimban, a kuplerájaimban meg a kaszinóimban?
You know how many raids he has conducted against my clubs, ware-houses, casinos?
HungarianTudod te, Rowan, hogy hol van, mondta a fejében azon a finom, titokzatos hangon.
You know where it is, Rowan, he said in that fine subtle voice inside her head.
HungarianÉs most az az első, hogy te megfürdesz, és én addig keresek neked valami ruhát.
And the first thing is, get into that tub while I try to find you some clothes.'
HungarianKérdeznék valamit arról az alkalomról, amikor te láttad Julien bácsi kísértetét.
But let me ask you, you know, about the time you saw the ghost of Oncle Julien?
HungarianMásodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
Yet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
HungarianÓh, jaj, Arieled szabad, miért nem mész te is, tőkeerős és tüzes tündérbogaram?
Alas, your Ariel is free, my precious and prosperous pussycat, why don't you go?
Hungarian- Nos, barátom - mondta Armand -, te káprázatosan tündökölsz a Sötétlő Erdőben.
Well, then, in the Savage Garden, said Armand, you shine beautifully, my friend.
HungarianAmikor elintéztem Boone-t, visszajövök érted, te meg csak számolgasd a perceket.
When I've got Boone I'll come back for you; you just count the breaths till then.
HungarianTe pedig, Khunrath, tartsd tőlünk távol a Gólemet, míg vissza nem érünk Londonba.
And you, Khunrath, keep the golem well away from us until our return to London.
HungarianÓ, te vagy az Alec! hadarta David a kagylóba, és idegesen figyelt a hátsó ajtóra.
Oh, its you, Alec, David said breathlessly, glancing nervously out the back door.
Hungarian- Drága királyném, most az egyszer jó lenne, ha te is magunkra hagynál minket!
My dear queen, it might be well if, for the nonce, you also took yourself apart.
HungarianBill mindig azt mondta, késsel te vagy a legveszélyesebb nő akit életében látott.
Bill always said you were one of the best ladies he ever saw with an edge weapon.
HungarianLehet Davy, de az a te örökséged, és talán nem is olyan távoli, mint gondolnád.
Maybe so, Davy, but its your heritageand it may not be as removed as you think.
HungarianMiket képzelsz te rólam, hogyan kövesselek ezzel a sebességgel, ennyi csapáson?
What do you think I am that I can follow you at such speed down so many pathways?
HungarianSem te, sem a nép nem foszthatja meg Amberlét attól, amit az Ellcrystől kapott.
It is not for you nor for her people to take from her what the Ellcrys has given.
HungarianEgyütt fogunk számolni, és te adod majd nekem a ritmust, mint a gályaraboknak.
We'll count together, and you'll set the rhythm for me, like rowers in a galley.