« tesz » traduction en anglais

HU

« tesz » en anglais

HU tesz
volume_up
{verbe}

1. général

Ha nem tesz kezdeményezéseket, legalább mások kezdeményezéseit ne fojtsa meg.
If you do not take initiatives, at least do not kill those of others.
Aki viszont nem tesz vallomást, vagy ne adj'Isten, tesz, de visszavonja, az máglyára kerül.
If you do not confess, or, worse, if you retract your confession, you go to the stake.
- Ha a boldogságod olyasmin múlik, amit más tesz vagy nem tesz, akkor alighanem mégis van problémád.
If your happiness depends on what somebody else, I guess you do have a problem.
Ez egy éves jelentés formájában fog megvalósulni, melyet a Bizottság tesz közzé.
This will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Itt marad, vigyáz a házra, tesz-vesz a ház körül és nem kell lakbért fizetnie.
You stay here, look after the house, tend to the place, and there's no rent.
Been by the place a couple of times, though.
tesz
...és jeleket tesz a kevésbé együttműködők nevei mellé.
...and put marks against the names of the less than cooperative.
Színes papírláncokkal fogja díszíteni a falat, és virágokat tesz a padlón álló vázákba.
He would put colored paper chains around the walls, and flowers in vases on the floor.
Azt hittük, hogy a piac egyedül is mindent a helyére tesz.
We believed that the market alone would put everything in its place.
(Nevetés) A kilenc éves... a kilenc éves minden negyedik hangjegyre tesz impulzust.
(Laughter) The nine-year-old put an impulse on every four notes.
...és jeleket tesz a kevésbé együttműködők nevei mellé.
...and put marks against the names of the less than cooperative.
Kirázta valaki másnak a haját a kendőből, melyet majd a nyakam köré tesz.
He shook another man's hair out of the cloth he was going to put around my neck.
Csak azt sajnálom, hogy egyik jelentés sem tesz említést a kultúrpolitikáról.
I only regret that none of them refer to cultural policy.
Azt is szerettem volna hallani Öntől, hogy említést tesz az Európai Unió Alapjogi Chartájáról is.
I wanted to hear you say that you would refer to the Charter of Fundamental Rights.
Emellett a jelentés utalást tesz olyan feltételezésekre, amelyek a valóságban tévesek.
Besides, the report refers to some alleged facts which are actually fallacies.
Harkin bíró megigazította a talárját, és az irományait rendezgette; eltökélte magát, hogy úgy tesz, mintha az esküdtek valamilyen bevett szokásnak engedelmeskedtek volna.
Judge Harkin adjusted his robe while shuffling some papers and seemed determined to act as if all juries were supposed to do the same thing.
Csakhogy a vén főpincér elhatározta: törik-szakad, ő csodát tesz.
The old headwaiter was determined to work his miracle, whether we wanted it or not.
Ötszáz dollár csúszópénz sok postai alkalmazottat készségessé tesz.
Five hundred bucks cash to a postal clerk will work in a lot of places.
Azonban ez csak akkor működhet, ha az EU előbb a saját háza táján tesz rendet.
However, this will only work if the EU puts its own house in order first.

2. "kártyát"

This will play a part in that regard.
Biztonság kedvéért nyilván úgy tesz mintha a Trikkala roncsának feltételezett helyére tartana.
Surely he would play safe and at least make a show of going to the supposed wreck of the Trikkala?
They have a play, and he makes it look like an accident.

3. "kártyában"

tesz
volume_up
to chip in {v} (when playing cards)

4. "rulettben"

Exemples d'usage pour « tesz » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianRemélem, a Bizottság eleget tesz a kérésünknek, és benyújt egy ilyen irányelvet.
I hope that the Commission will comply with our request and submit a directive.
HungarianEz ismét komoly beruházásokat tesz szükségessé, ami szintén drágítja az autókat.
This again means a need for heavy investment, and that makes cars more expensive.
HungarianReméljük, hogy a biztos úr határozott javaslatokat tesz majd ezzel kapcsolatban.
We hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
HungarianElárulná, hogy tesz-e bejelentést a Bizottság ezzel kapcsolatban a közeljövőben?
Could you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
HungarianAz új belügyminiszter intézkedéseket tesz a korrupció és a bűnözés leküzdésére.
The new Minister of Interior is taking measures to combat corruption and crime.
HungarianAz a helyzet azzal, hogy eleget tesz az átlagkövetelményeknek, semeddig sem juthat.
The way things are, Patrick, even just meeting standards won't get you anywhere.
HungarianÚgy vettem észre, hogy a jelentés is tesz ez irányú ajánlást a Bizottság felé.
I notice that the report makes a recommendation to the Commission in this regard.
HungarianA haiti katasztrófa rettenetes tragédia, és örülök, hogy lépéseket tesz ez ügyben.
The disaster in Haiti is a terrible tragedy, and I am glad you are taking action.
HungarianEz a jelentés tesz valamit e szinergiák megteremtéséért, ezért mellette szavazok.
This report goes some way towards creating these synergies, so I am voting for it.
Hungarian. - A megállapodás nem tökéletes, de komoly előrelépésről tesz bizonyságot.
in writing. - The Agreement is not perfect but does herald some serious progress.
HungarianAz Unió jelenlegi elnöksége nagy szolgálatot tesz Európának és az európaiaknak.
The current Presidency of the Union is doing Europe and Europeans a great service.
HungarianAzt mondtam, hogy sok lánynak, a gyengébbeknek, nem tesz jót ez a sok testnevelés.
I stuck to it that too much P.T. was bad for some girls - the more delicate girls.
HungarianCsak azt mondom el, hogy egy könyvkiadóból nézve mit tesz, ha valaki bolond.
I 'm just saying what a lunatic is from the point of view of a publishing house.
HungarianNagyon remélem, hogy tisztában van azzal, amit tesz mondta komoran az ezredes.
I have to assume you know what you're doing, Sparhawk,' the colonel said ruefully.
HungarianKollégám, Fernandes úr jelentése bizonyos előrehaladást tesz ebbe az irányba.
The report by my colleague, Mr Fernandes, makes some headway in this direction.
Hungarian-Lehet, hogy Holmes is éppen ezt gondolja, és akkor mindjárt érthető, amit tesz.
Well, if Holmes takes the same view, that would account for his action, would it not?
HungarianA lényeges különbség aközött van, hogy az intézmény lehetővé tesz, vagy akadályoz.
And the tension here is between institution as enabler and institution as obstacle.
HungarianAz első kérdések kapcsán tesz néhány megjegyzést, s ettől ismét erőre kapok.
He barks at me a few times during the early questions, and this reinvigorates me.
HungarianDe higgye el folytatta bátorítón a limonádé nagyon jót tesz ebben a hőségben.
You know, he said encouraging-ly, lime-juice is very good for you in this climate.
HungarianEz bizony baj mondta éppen , nem tesz jót az üzletnek, de hát mindennek van határa.
That's bad, he was saying, bad for business, but where you going to draw the line?