« udvariasan » traduction en anglais

HU

« udvariasan » en anglais

HU

udvariasan {adverbe}

volume_up
udvariasan
Azok udvariasan vigyázzba vágták magukat, szemük azonban tele volt kíváncsisággal.
They stood politely to attention but their eyes were full of curiosity.
Parker rendíthetetlen nyugalommal állt, és udvariasan várta Poirot utasításait.
He was quite imperturbable as he stood there politely waiting on Poirot's orders.
Udvariasan megkéri Törökországot, hogy tartsa tiszteletben Irak területi egységét.
It politely asks Turkey to respect the territorial integrity of Iraq.
udvariasan (aussi: előzékenyen)
Udvariasan beszélt, a jó házigazda szemernyi aggódásával hangjában.
He spoke courteously, and with the slight anxiety of the perfect host.
Madouc olyan udvariasan válaszolt, ahogy csak reszkető hangjától tudott.
Madouc responded as courteously as her quavering voice al lowed.
Köszönöm, hogy türelemmel vártak ránk szólt Eln udvariasan a legmagasabb rangúhoz.
Thank you for waiting, said Eln courteously to the officer in charge.
udvariasan (aussi: szelíden, finoman, lágyan)
'Oh, I don't know,' Sparhawk said blandly.
udvariasan (aussi: pompásan, hősiesen)
Jaswyn herceg udvariasan felugrott, és odakísérte Madoucot az asztalukhoz.
Prince Jaswyn gallantly leapt to his feet and escorted Madouc to a place at his table.
Venkman udvariasan vigyorgott és egy másik szennyeszsákot felragadva bement.
Venkman grinned gallantly and, slinging another trash bag over his shoulder, dashed inside.
udvariasan (aussi: pontosan, kedvesen, jól, szépen)
Szóvá is tettem annak a fiatalembernek, mire nagyon udvariasan bocsánatot kért, és egészen odavolt, de én azért azt gondoltam magamban: beszélhetsz, jó fiú, a szemed se áll jól.
I pointed it out to the young man and he apologised very nicely and looked very much upset, but I thought to myself then: ' You've got a shifty eye, young man.'

Exemples d'usage pour « udvariasan » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianAz idősebb úriember nagyon udvariasan közölte, hogy ő nem Arlington tábornok.
But with great courtesy the old gentleman declined being General Arlington.
HungarianAkkor váratlanul, csengő hangon és udvariasan köszöntötték a maguk nyelvén.
Then suddenly with clear voices they spoke a courteous greeting in their own tongue.
HungarianValószínleg észrevették, hogy könnyes a szeme, de udvariasan hallgattak.
Both noticed he was weeping quietly but thought it polite not to say anything.
HungarianA Második Törvény értelmében udvariasan kell viselkednem, Hari felelte Daneel.
Daneel responded, I have a Second Law injunction to be courteous, Hari.
HungarianAillas kihúzta magát, és amint Luhalcx megállt előtte, udvariasan meghajolt.
Aillas brought himself erect, and as Luhalcx stopped before him, gave a formal half-bow.
HungarianIsmét meghajolt felé, majd udvariasan, de határozottan Csirkevár irányába bökött a fejével.
He bowed to her again and thenpolitely but firmly he nodded toward Chickentown.
HungarianRoland bíró udvariasan végighallgatta őket, aztán udvariatlanul nemet mondott.
Judge Roland listened quite disrespectfully, and impolitely declined.
Hungarian- Jobb lesz, ha udvariasan beszél, jóember - figyelmeztette a főfelügyelő.
'You'd better keep a civil tongue in your head, my man,' the superintendent warned him.
HungarianNagyon sajnálom, hogy nem tudok a segítségükre lenni tette hozzá udvariasan.
He added in a polite tone, I ar^ yerw sorry that I cannot assist you.
HungarianAz életüket fenekestül felforgató személyiség mindenesetre igyekezett udvariasan viselkedni.
The man who had turned their lives upside down was apparently trying to be polite.
HungarianUdvariasan tárgyaltak vele, és az illetékes hatóságokhoz irányították.
Haggard paid her no money, he went on, and Hagsgate, alas, paid her no heed.
HungarianMost távozz, és gyere vissza olyan udvariasan, ahogyan máskor jártál nálam.
Leave me and come again in the gentle manner in which you have come so many times before.
HungarianCassander leugrott a nyeregből, és udvariasan Madoucot is lesegítette.
Cassander jumped to the ground and with a courtly flourish assisted Madouc to alight.
Hungarianszólította egy őrmester udvariasan az egyik unott és álmos biztonsági embert.
Excuse me, a sergeant said pleasantly to a bored and sleepy security guard.
HungarianMajd folytatta: Reggeli előtt nemigen tudok udvariasan társalogni.
He went on: I'm not much good at making polite conversation before breakfast.
HungarianSzabályos időközönként kapna enni, és én mellette ülnék, de persze csak ha udvariasan viselkedne.
He would be fed regularly, and I would sit with him if his manners were polite.
HungarianFigyelmesen nézte Lancelet arcát, amint az udvariasan köszöntötte.
Her eyes rested intently on Lancelet's face as he said some polite words of greeting.
Hungarian- Poirot felállt, udvariasan meghajolt Lucia előtt, és eltette a noteszát.
Poirot rose, made his most gallant bow, and closed his pocket-book.
HungarianMilyen udvariasan, kedvesen állt az ágyam mellett, várva, hogy adhasson egy gyengéd búcsúpuszit!
She was so polite, standing over me, ready to plant her tender kiss, so solicitous.
HungarianUdvariasan kopogtattam, kivártam a kellő időt, aztán benyitottam.
I knocked respectfully, waited a decent interval, and then opened his door.