« valamilyen » traduction en anglais

HU

« valamilyen » en anglais

HU valamilyen
volume_up

valamilyen (aussi: egyfajta)
...sort of the relationship between the victim and the gunman.
Kifejezéstelen lett, mintha valamilyen megrázkódtatás érte volna.
It was blank as if from some sort of shock.
Kétségkívül segítséget fognak ajánlani valamilyen formában.
They will doubtless offer us assistance of some sort.

Exemples d'usage pour « valamilyen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianÉvente 1,4 millió, Európában élő polgárnál alakul ki valamilyen típusú demencia.
Every year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
HungarianAz újság még az ölében hever, és valamilyen okból háromszögletűre van hajtogatva.
The newspaper was still on his lap, now for some reason folded into a triangle.
HungarianAztán utoljára ez az Emaleth valamilyen okból elég erős lett, hogy megszülessen.
And finally, for some reason, this one, Emaleth, was strong enough to be born.
HungarianMaharet olyan furcsán meredt rá, mintha valamilyen rejtéllyel került volna szembe.
Maharet was looking at him in the strangest way, as if he were a mystery to her.
HungarianHa valamilyen oknál fogva már a legelején elutasítják, senki sem fog tudni róla.
If it's dismissed initially for lack of standing or whatever, no one will know it.
HungarianSoha nem történt olyan előrelépés, amelyet ne kísért volna valamilyen visszalépés.
There have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
HungarianVagy talán a templomban van valamilyen mágikus tárgy, amit használhat ellenük.
Or perhaps the temple held some item of magic he could use against the wizards.
HungarianDóra valamilyen átszellemült módon csakugyan megnyitotta a lelkét... valaminek.
But she really has opened her soul in a sophisticated way to ... to something.
HungarianA kedélyes hangok kölcsönös vádaskodásba csaptak át; felborult valamilyen bútor.
The mellow voices were raised in mutual accusation; furniture was being overturned.
HungarianTehát szedjük össze a gondolatainkat, és próbáljunk valamilyen megoldást keresni!
We are all sealed inside this chamber-so you may as well make the best of it.
HungarianTípusa szerint lehet bankhivatalnok, könyvelő vagy valamilyen hivatalnok féle.
Might be a clerk, an accountant, a lawyer, or a professional man of some kind.
HungarianHogy hozzájusson a letéthez... egy újjlenyomatot kell hozzni valamilyen tárgyon.
To qualify for the advance... a fingerprint must be provided, in situ, on an object.
HungarianA tisztelt Házban valamilyen áhítatos tisztelet övezi az Európai Központi Bankot.
In this House there is a kind of reverential respect for the European Central Bank.
HungarianHa polgári időben ébredek és beszélek meg valamilyen találkozót, sose vagy sehol!
It seems if I do wake at a civil hour and make some appointment you can't be found.
HungarianEgy hatalmas, lapos felületű szikladarab volt ott, melybe valamilyen ábrát véstek.
It was a boulder with one flat side into which an image had been crudely chiselled.
HungarianGondolom, Arion valamilyen eszközzel elzárta előlem nagylelkű, ősöreg szívét.
I think that somehow, through some skill, he guarded his generous and older heart.
HungarianAzt hallottam, hogy Ehlana eszméletlen, és be van zárva valamilyen kristályba.
'I've heard that Ehlana's unconscious - and sealed in some kind of crystal.'
HungarianSzert tettek valamilyen tudásra, amelyre töredékes voltában is támaszkodhatnak.
And you have some knowledge now, fragmentary and biased as it may be, to assist you.'
HungarianValamilyen főesperes, most nem jut eszembe a neve, de ha látnám, megismerném.
Archdeacon--Archdeacon--I can't remember his name now, but I'd know it if I saw it.
HungarianEbbe belelapozott, nincs-e benne valamilyen hely megjelölve, de ilyet nem talált.
He scoured the latter to see if any sites were marked, but could find none.