« valamint » traduction en anglais

HU

« valamint » en anglais

HU valamint
volume_up
{conjonction}

valamint
Ez képviselőcsoportok, valamint országok közötti konszenzus eredménye.
It is the result of a consensus between political groups as well as between countries.
Hangot adtak szolidaritásuknak és együttérzésüknek, valamint felajánlották segítségüket.
We have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Súlyosan érinti a szegényeket, valamint a hús- és tejtermelőket.
This is severely affecting the poor, as well as producers of meat and milk.
Együtt képesek megölni Cale-t és a társait, valamint az egész falkát.
Together, they could kill Cale, his comrades, and the pack.
Az oxigénhiány, valamint a megnőtt koponyaűri nyomás azonnali bénulást eredményezett.
Alden's eyes opened wide, and his hands flew up to grasp his skull as though to hold it together.
Jó az együttműködésünk a NATO-val Bosznia és Hercegovinában, valamint Szomália partjai mentén.
We work well with NATO together in Bosnia and Herzegovina and along the coast of Somalia.

Exemples d'usage pour « valamint » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Hungarianvalamint az ezen irányelv 2., 8., 9. és 14. cikkének alkalmazása szempontjából:
and for the purposes of implementing Articles 2, 8, 9 and 14 of this Directive:
HungarianToluidinek, izomerjeik, sóik valamint halogenizált és szulfonált származékaik
32. Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives
HungarianXilidinek, izomerjeik, sóik valamint halogenizált és szulfonált származékaik
33. Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives
HungarianMegjeleníti a kurzor X és Y pozícióját, valamint a kijelölt objektum méretét.
Displays the X and Y position of the cursor and the size of the selected object.
HungarianÖrömmel üdvözöljük ombudsman urat ma délelőtt, valamint Wallström biztos asszonyt.
We are pleased to welcome the Ombudsman this morning, and Commissioner Wallström.
HungarianSzámítok az életminőség javulására, valamint számos hasznos és ösztönző ötletre.
I expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
Hungarianörnyező fák valamint az apátság még mindig arra vártak, hogy fehérbe boruljanak.
The meadow and the surrounding trees and the abbey upslope still waited to be white.
HungarianA két kivétel az igazgatási kiadások, valamint a gazdasági és pénzügyek területe.
Those exceptions are administrative expenditure and economic and financial affairs.
HungarianOccuda lépett be, kezében egy nagy tál gőzölgő étellel, valamint néhány tányérral.
Then Occuda entered, bringing a large pot of thick stew and a stack of plates.
HungarianValamint szeretnék barátomnak, Rehn úrnak sikeres jövőt kívánni a Bizottságban.
I would also like to wish my friend, Mr Rehn, a successful future in the Commission.
HungarianValamint jelenleg ez az egyetlen szervezet, amelyben a belarusz ellenzék részt vesz.
It is also currently the only body in which the Belarus opposition is involved.
HungarianAz ESZAK, valamint a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelése (
Management of the assets of the ECSC and the Research Fund for Coal and Steel (
HungarianJelentésem a következőket javasolja: név, kifizetés, valamint lakóhely/székhely.
My report proposes name, payment and place of residence/registered office.
HungarianEz alapvető elem, valamint a Szerbiával folyatott további megbeszélések alapja is.
That is a fundamental element and also the basis of further discussions with Serbia.
HungarianA kommunizmus embertelen arca Leonyid Brezsnyev volt, valamint elődei és utódai.
The inhuman face of Communism was Leonid Brezhnev and his predecessors and successors.
HungarianSparhawk egy Kurikéhoz hasonló, egyszerű libériát viselt, valamint egy rövid kardot.
Sparhawk now wore a plain livery not unlike Kurik's, and he carried a short sword.
HungarianAz unió hitelessége múlik ezen, valamint az, hogy képes-e hatékony partner lenni.
Our credibility and our ability to be an effective partner depend on this.
HungarianA rendező hirtelen felállt, és harciasan távozott a szobából, valamint a házból is.
The director stood up abruptly and strode belligerently from the room and the house.
HungarianÉszak- és Nyugat-Donegal, Mayo, valamint Galway megyék egyes részeire gondolok.
I am thinking of parts of North and West Donegal, Mayo, and indeed Galway.
HungarianA tagállamok, valamint azok tradíciói és gyakorlatai nagyban különböznek egymástól.
The Member States are very different, as are their practices and traditions.