« aanwezig zijn » traduction en anglais

NL

« aanwezig zijn » en anglais

NL aanwezig zijn
volume_up
{verbe}

aanwezig zijn (aussi: afgaan, bezoeken, bijwonen, verzorgen)
Hopelijk kunnen alle afgevaardigden die nog onderweg waren nu wel aanwezig zijn.
I hope the Members who were still on their way here will be able to attend.
Ik vind het erg belangrijk dat de commissarissen bij de debatten aanwezig zijn.
I always think it is very important for Commissioners to attend debates.
Ik moet morgen naar een begrafenis in Groot-Brittannië en kan hier dus niet aanwezig zijn.
I have a funeral to attend in Britain tomorrow so I cannot be here.
aanwezig zijn (aussi: bijwonen, aanwezig zijn bij)
Vertegenwoordigers van die scholen zullen hier vanmiddag aanwezig zijn.
Representatives from these schools will be present in the House at midday today.
Afgevaardigden van de Commissie zullen daarbij aanwezig zijn.
Representatives of the Commission will be present at that event.
Ik denk dat er op dit moment meer tolken dan parlementsleden aanwezig zijn!
I think the interpreters outnumber the Members at this present moment!
aanwezig zijn (aussi: op de juiste plek zijn)
We moeten zorgen dat daarvoor passende voorzieningen aanwezig zijn.
We must ensure that appropriate provisions are in place.
Deze confrontaties zullen voor niemand als een verrassing komen, aangezien de oorzakelijke factoren al geruime tijd aanwezig zijn.
Such clashes should come as no surprise to anybody, since the causal factors have been in place for a long time.
Daarom wordt het steeds belangrijker dat de juiste omstandigheden aanwezig zijn voor de productie van Europese meertalige digitale inhouden.
Thus having the right conditions in place for European multilingual digital content production is becoming increasingly important.
aanwezig zijn
Hoewel hier slechts weinige afgevaardigden aanwezig zijn, verheug ik mij op dit debat.
I look forward to the debate, despite the poor attendance today.
Ik zal op een latere vergadering graag wat vroeger aanwezig zijn als dat kan helpen.
I will be happy to extend my attendance at a future sitting at an earlier time in the day if that would be helpful.
Hopelijk zult u er begrip voor hebben dat vanmiddag maar zo weinig afgevaardigden aanwezig zijn in het Parlement.
I hope that you appreciate that this afternoon we have a very light attendance in the House because we only finished our vote eight minutes ago.
aanwezig zijn
Vertegenwoordigers van die scholen zullen hier vanmiddag aanwezig zijn.
Representatives from these schools will be present in the House at midday today.
Afgevaardigden van de Commissie zullen daarbij aanwezig zijn.
Representatives of the Commission will be present at that event.
Ik denk dat er op dit moment meer tolken dan parlementsleden aanwezig zijn!
I think the interpreters outnumber the Members at this present moment!

Traductions similaires pour « aanwezig zijn » en anglais

aanwezig adjectif
zijn substantif
English
zijn verbe
zijn pronom

Exemples d'usage pour « aanwezig zijn » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchHet feit dat de rapporteurs niet bij dit debat aanwezig zijn is dus opmerkelijk.
The absence of rapporteurs from debates is something that must be pointed out.
DutchWant je moet weten hoeveel radioactieve elementen in deze systemen aanwezig zijn.
Because you have to know how much of radioactive element you have in those systems.
DutchRapporteur Ceyhun kon vandaag niet aanwezig zijn en wordt vervangen door de heer Evans.
The rapporteur, Mr Ceyhun, sends his apologies and will be replaced by Mr Evans.
DutchIk zou u allen willen verzoeken hier om 21.00 uur precies weer aanwezig te zijn.
I hope that you will gather your strength sufficiently to be back here at 9 on the dot.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik dank u hartelijk dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn.
Mr President, I am most grateful to you for allowing me to come here today.
DutchNu wordt slechts geëist dat de partijen aanwezig zijn in een vierde van de landen.
Now the parties are only required to be represented in a quarter of the Member States.
DutchHij moet helaas een operatie ondergaan en kan vandaag hier niet aanwezig zijn.
Unfortunately he has had to undergo an operation and cannot be here today.
DutchIk wil mij bij iedereen verontschuldigen die misschien daarom hier aanwezig moet zijn.
I wish to apologise to all those for whom that is their reason for being here.
DutchHet is goed dat ze hier aanwezig zijn om dit belangrijke debat mee te maken.
It is good to have them here to be able to listen to this important debate.
DutchDergelijke mogelijkheden moeten in ruimere mate aanwezig zijn dan wat dit verslag biedt.
This option must be provided for to a greater extent than it is in this report.
DutchDat besluit is al genomen en ik ben blij dat de waarnemers hier vandaag aanwezig zijn.
That decision has already been taken and I am glad to see the observers here today.
DutchIk wil in de herfst graag aanwezig zijn in de Commissie begrotingscontrole.
I shall be pleased to come back to the Committee on Budgetary Control in the autumn.
DutchWij hebben geen parlement gebouwd voor de parlementsleden die hier vandaag aanwezig zijn.
We did not build a parliament for the Members of Parliament who are here today.
DutchDe economische en sociale samenhang dient op alle beleidsterreinen aanwezig te zijn.
Economic and social cohesion demands that we take it into account in all our policies.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik geloof niet dat het er om gaat of de Raad aanwezig moet zijn.
Mr President, I do not think the point is whether the Council should be here.
DutchIk zou ook de werknemers van Michelin willen bedanken die hier vandaag aanwezig zijn.
I should like to express my thanks to those of Michelin's employees who are here today.
DutchIk kan niet duidelijk zien of hier vanavond Britse Labourleden aanwezig zijn.
I cannot quite see whether there are any Labour MEPs from the United Kingdom here tonight.
DutchWij hopen dat u vanavond om 23.00 uur weer bij ons aanwezig kunt zijn.
We hope that you can re-gather your strength and be back with us at 11 p. m.
DutchIk hoop dat u mij vergeeft dat ik niet gedurende het hele debat aanwezig zal zijn.
I hope that you will forgive me for not staying for the full debate.
DutchDat zou de leden geweldig motiveren hier op vrijdag aanwezig te zijn.
That would be an excellent way of encouraging Members to come here on Friday.