« al » traduction en anglais

NL

« al » en anglais

volume_up
al {adj.}
EN
volume_up
al {adv.}
volume_up
al {num.}
EN
volume_up
al {conj.}

NL al
volume_up
{de}

Ik maakte al deze films, al deze documentaires voor een zeer beperkt publiek.
Made all these films, made all these documentary films for a very limited audience.
Maar al met al is het niet merkwaardig dat de Ieren zich slecht behandeld voelen.
But all in all it is not strange that the Irish should feel harshly treated.
Mijnheer de Voorzitter, al met al schokkende schendingen van mensenrechten.
All in all, we are seeing shocking breaches of human rights here.

Exemples d'usage pour « al » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchDe haalbaarheidsdrempel is echter met een ondergrens van 1% al meer dan bereikt.
And, with a lower limit of 1 %, the feasibility threshold is more than satisfied.
DutchWij gebruiken nieuwe methodes voor iets waarnaar wij al duizenden jaren streven.
It is the same aim we have had for thousands of years, but we have new methods.
DutchHet is niet voldoende steekproefcontroles te doen als het geld al uitgegeven is.
It is not enough simply to carry out spot checks once the money has been spent.
DutchVandaag bespreken we een een maatregelenpakket dat al was aangekondigd in 1997.
Today, we are discussing a package of measures which was announced back in 1997.
DutchDit klopt niet, Europa is niet tegen Cuba en al helemaal niet tegen de Cubanen.
This is wrong, Europe is not against Cuba and definitely not against the Cubans.
DutchMevrouw Lichtenberger en de heer Kohlíu010Dek stelden dit al deels aan de orde.
Some of these points have been elaborated by Mrs Lichtenberger and Mr Kohlíč ek.
DutchIk zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
I would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
Dutch- Er is al veel jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie op dit terrein.
There is long-established European Court of Justice jurisprudence in this area.
DutchWij hebben al slechte ervaringen met de veilingen in de telecommunicatiesector.
The telecommunications sector showed us that auctions are not to be recommended.
DutchOns kader voor het vrij verkeer van goederen is ongemerkt al enigszins aangetast.
Some erosion has also slipped into our framework for the free movement of goods.
DutchDe gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
The measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
DutchDe Commissie heeft niet gezegd dat al het werk gedaan is en dat ze al klaar zijn.
The Commission has not said that the work has been done and that they are ready.
DutchHet moet dus wel de zaak in kwestie zijn die aan de basis ligt van al die brieven.
It must therefore be the matter at issue which has triggered the correspondence.
DutchTegelijkertijd moet het goed leesbaar zijn, zonder al te veel technisch jargon.
At the same time, it should be easy to read, without too much technical jargon.
DutchAfrika zal met al zijn drama´s het grootste probleem van de komende decennia zijn.
Africa, with its tragedies, will constitute the emergency of the coming decades.
DutchEn ook al heeft niemand er echt goed naar geluisterd, ik denk dat het waar is.
No one is quite listening hard enough, but I very much believe that that's true.
DutchEen reactie die ik al meer dan 20 keer heb gehoord is: "Maar het is al onderzocht.
One very common reaction I've heard about 20 times is, "But it was investigated.
DutchAls mensen niet nuttig mogen zijn, gaan ze al snel denken dat ze nutteloos zijn.
And when people aren't allowed to be useful, they soon think that they're useless.
DutchMaar we zien al deze kwesties, onterecht, als individueel op te lossen problemen.
But we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
DutchAl snel waren er 30 vrouwen uit het dorp die voor haar borduurbedrijf werkten.
Pretty soon she had 30 women in the village working for her embroidery business.