« gestrooid » traduction en anglais

NL

« gestrooid » en anglais

EN

NL gestrooid
volume_up
{participe passé}

gestrooid

Exemples d'usage pour « gestrooid » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchDe derde en laatste kanttekening betreft de begrippen waarmee wordt gestrooid.
The third and final reservation is of a conceptual nature.
DutchOm de pijn voor de verliezers te verzachten is toen kwistig met zetels in het Parlement gestrooid.
In order to ease the pain for the losers, Parliament chairs were being handed out lavishly.
DutchEr wordt op het laatste moment echter wat zand in het raderwerk gestrooid, omdat er wat misverstanden lijken te bestaan.
However, everything is at risk of falling somewhat into disarray at the last minute because there seem to be a few misunderstandings.
DutchEr wordt gestrooid met oproepen en aanbevelingen, vriendelijke verzoeken en wat dies meer zij, maar ik vind dat er veel te weinig wordt geëist.
Appeals are made, recommendations are made, requests are made, things are emphasised, but, in my view, far too little is demanded.
DutchOm een akkoord over de stemmenweging in de Raad te vergemakkelijken is kwistig gestrooid met compenserende zetels in het Europees Parlement.
In order to facilitate an agreement on vote weighting in the Council, compensating seats in the European Parliament were distributed lavishly.
DutchHet is een foto van de eerste deeltjesstraal die helemaal rond de LHC ging, en met opzet botste met een stuk van de LHC, waardoor deeltjes in de detector gestrooid werden.
It's a picture of the first beam particle going all the way around the LHC, colliding with a piece of the LHC deliberately, and showering particles into the detector.
DutchWeest u dus niet verbaasd als dit Parlement zich achter zijn rapporteur schaart en druk op de Raad zal uitoefenen om concreet invulling te geven aan de fraaie woorden waarmee zo kwistig is gestrooid.
So do not be too surprised if this Parliament backs the rapporteur and tries to push the Council to live up to the fine words they were so ready to utter.