« gestuurd worden » traduction en anglais

NL

« gestuurd worden » en anglais

volume_up
gestuurd worden {v}

NL gestuurd worden
volume_up
{verbe}

gestuurd worden
Er kan geen pakketje vanuit Rotterdam als grootste Europese haven naar de rest van Europa gestuurd worden zonder dat het grondgebied van Duitsland gepasseerd wordt.
You cannot send a parcel from Rotterdam, Europe's biggest port, to anywhere in Europe without it passing through German territory.
Een sjeik vertelde ons dat men vrouwen het kamp uit moet sturen om water en voedsel te halen, omdat zij tenminste terugkomen; als er mannen op uit worden gestuurd, worden deze vermoord.
One sheikh told us that they have to send women out of the camps for food and water because they at least come back, whereas if they send men, they are killed.

Traductions similaires pour « gestuurd worden » en anglais

gestuurd verbe
English
sturen verbe
worden verbe

Exemples d'usage pour « gestuurd worden » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchEen politiemissie kan naar de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië worden gestuurd.
A Police Mission can be sent to the Former Yugoslavian Republic of Macedonia.
DutchAls dat is afgerond en vertaald, zal het naar het Parlement en de Raad worden gestuurd.
When it is finished and has been translated, it will be sent to Parliament and the Council.
DutchBetekent dit dat mij een schriftelijk antwoord zal worden gestuurd wanneer ze deze informatie heeft?
Does that mean she will be giving me a written reply once she has this information?
DutchHet is niet voldoende dat men nu in Moskou zegt dat er eventueel een paar terug worden gestuurd.
It is simply not enough that Moscow has now said some may be sent back.
DutchDaarom moet er van hieruit aan dit land een signaal gestuurd worden waarmee rekening dient te worden gehouden.
Turkey must therefore be sent a message from here to put its behaviour to rights.
DutchHet zijn toestellen met een motor die gestuurd worden door kleine elektrische signalen van je spier.
These are motorized devices that are controlled by little electrical signals from your muscle.
DutchVoor elke 100 meisjes die van school gestuurd worden, worden er 335 jongens van school gestuurd.
For every 100 girls who are expelled from school, there are 335 boys who are expelled from school.
DutchZullen bijvoorbeeld de verificateurs die naar Kosovo worden gestuurd uiteindelijk geen gijzelaars worden?
For example, might not the verifiers sent to Kosovo end up as hostages?
DutchMocht het noodzakelijk zijn, dan zullen er uiteraard ook speciale missies naar Turkije worden gestuurd.
Special missions will of course also be sent to Turkey in the event that this is necessary.
DutchMaar ik hou er niet van om uit mijn eigen auto gestuurd te worden.
But I don't take kindly to being told to get out of my car.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik ben van mening dat er vandaag twee boodschappen naar Macedonië gestuurd moeten worden.
Mr President, I think that two messages must be sent to Macedonia today.
DutchTheoretisch kunnen de Wit-Russen zelfs naar werkkampen worden gestuurd als ze de president bekritiseren.
Theoretically, Belarusians can even be sent to labour camps for daring to criticise the president.
DutchOndanks alles heb ik een aantal lidstaten een brief gestuurd waarin zij worden verzocht het proces te versnellen.
However, I have contacted some of the Member States by letter to try to speed up the process.
DutchDie strijdmacht moet niet alleen gevormd maar ook gestuurd worden, want anders zouden we wel eens te laat kunnen zijn.
But it must be set up and it must be deployed because, if it is not, it will be too late.
DutchHoe staat het met de uitrusting en de bewapening van de soldaten die daar naartoe worden gestuurd?
What about the equipment and weapons of the soldiers who are being sent there – are they mutually compatible?
DutchUw brief zal naar alle Duitse en Britse collega's worden gestuurd, zodat u het doel van uw interventie bereikt.
Your letter will be sent to all German and British colleagues so you will achieve your objective.
DutchDe Europese troepenmacht moet snel worden gestuurd.
The European troop contingent must be sent to the area soon.
DutchDit neemt niet weg dat het toerismebeleid effectiever gecoördineerd en beter gestuurd moet worden.
This does not detract from the fact that tourism policy must be coordinated more effectively and better managed.
DutchOm goed te kunnen functioneren moet de markt worden gestuurd.
DutchHet wetenschappelijke embargo - als het ooit naar Nature gestuurd zou worden, zal het hopelijk geaccepteerd worden.
The scientific embargo -- if ever has been to submitted to "Nature," hopefully, it will be accepted.