« gesynchroniseerd » traduction en anglais

NL

« gesynchroniseerd » en anglais

EN

NL gesynchroniseerd
volume_up
{adjectif}

gesynchroniseerd (aussi: samenvallend, gelijktijdig)
Dus wat het ook was, het leidde tot een soort gesynchroniseerd collectief gedrag.
So whatever it was, it caused people to sort of behave in a mass synchronized way.
Maar hoe kon de mensenmassa gesynchroniseerd worden?
But how could the crowd become synchronized?
Maar ik hoop dat je jezelf nu hebt overtuigd, met deze nachtelijke video, dat ze echt heel goed gesynchroniseerd waren.
But I hope you've convinced yourself now, with this nighttime video, that they really were very well synchronized.

Exemples d'usage pour « gesynchroniseerd » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchNummer een: temperatuur en kooldioxidegehalte in de atmosfeer gaan gesynchroniseerd op en neer.
Number one: temperature and carbon dioxide in the atmosphere go up and down basically in sync.
DutchDie actie moet echter wel coherent zijn en gesynchroniseerd worden als de actie kans van slagen wil hebben.
Such action must be undertaken in a cohesive and synchronised manner for it to have any chance of success, however.
DutchDaarom leek het ons een goed idee om dit programma met een jaar te verlengen, zodat een en ander gesynchroniseerd kan worden.
That is why we had the idea of seeking this one-year extension so that they could be synchronised.
DutchIn plaats daarvan moeten de belangrijkste aspecten van het economisch beleid in de ruimste zin van het woord gesynchroniseerd worden.
Instead of this we need a synchronization of the most important spheres of economic policy in the widest sense.
DutchTot slot wil ik er zeker van zijn dat de inspanningen van de regering en haar partners volledig worden gesynchroniseerd en geharmoniseerd.
Finally, I want to make sure that the efforts of Government and partners are fully synchronised and harmonised.
DutchTen tweede zou ik erop willen wijzen dat in de toekomst natuurlijk gewaarborgd moet zijn dat de politieke prioriteiten en de begrotingsprocedure gesynchroniseerd worden.
Secondly, I would like to point out that we must, of course, ensure that political priorities and the Budget process are synchronised in the future.
DutchDaarom is het belangrijk dat de Raad en de twee voorzitterschappen bij de planning van het jaarprogramma worden betrokken, zodat dit beter gesynchroniseerd kan worden.
It is therefore important that the Council and the two countries holding the presidency during the year should play their part in planning the annual programme so that it can be synchronised better.