« onderwerp van discussie » traduction en anglais

NL

« onderwerp van discussie » en anglais

volume_up
onderwerp van discussie {het}

NL onderwerp van discussie
volume_up
{het}

onderwerp van discussie

Traductions similaires pour « onderwerp van discussie » en anglais

onderwerp substantif
onderwerpen verbe
van adverbe
English
van préposition
discussie substantif

Exemples d'usage pour « onderwerp van discussie » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchAlle geruchten in de media ten spijt is dit geen onderwerp van discussie in de Commissie.
Despite media rumours, this is not a subject for discussion in the Commission.
DutchTijdens het bezoek van de heer Shevarnadze alhier is dit onderwerp van discussie geweest.
We had Mr Shevardnadze here from Georgia too and had some discussions on that point.
DutchDe effectieve tenuitvoerlegging van het mededingingsbeleid is echter onderwerp van discussie.
The effective implementation of competition policy, however, has led to debate.
DutchMet name dit laatste is het onderwerp van discussie in dit verslag.
This last aspect, in particular, is the subject of debate in this report.
DutchHet is een belangrijk onderwerp van discussie geweest in het Schotse Parlement.
DutchHet onderwerp van discussie is de coördinatie van de economische en werkgelegenheidsrichtsnoeren.
What is being discussed is coordination of the economic guidelines and employment guidelines.
DutchDat is, kan ik u zeggen, onderwerp van discussie in de Raad en die discussie zal verder gaan.
I can inform you that the Council is currently discussing that and that it will continue to do so.
DutchDeze zijn thans onderwerp van discussie en wij zullen nog meer water bij de wijn moeten doen.
We have them on the table; we are going to have to give more.
DutchOf ligt het nog steeds ter tafel en kan het op korte termijn opnieuw onderwerp van discussie worden?
Or is it still on the table for discussion and can it arise again for discussion in the near future?
DutchIk ben van mening dat een deregulering van de postdiensten helemaal geen onderwerp van discussie hoort te zijn.
In my opinion a deregulation of postal services should not be a subject of debate at all.
DutchDe toetreding van Turkije is voortdurend onderwerp van discussie.
Turkey ’ s accession is a matter of constant debate.
DutchEen statuut van de Europese vennootschap is binnen de EU al sinds de jaren zeventig onderwerp van discussie.
A Statute for a European Company has been a subject of discussion in the EU since the Seventies.
DutchIk denk niet dat dat op dit moment onderwerp van discussie is.
DutchWat mij uiteindelijk genoegen doet, is het feit dat de structuurfondsen in Griekenland en Spanje onderwerp van discussie zijn.
I am pleased that the Structural Funds are the subject of discussions in Greece and Spain.
DutchVoorzitter, in geen enkele lidstaat is luchtkwaliteit zo'n onderwerp van discussie geweest als in mijn eigen land.
Mr President, in no other Member State has air quality been the subject of such a discussion as in my own country.
DutchEr is geen enkele kandidaat-lidstaat die het Duitse model wil overnemen of kopiëren dat nu onderwerp van discussie is.
Not one of the candidate countries wants to adopt or copy the German model which is the subject of this dispute.
DutchIs deze kwestie onderwerp van discussie in de Raad?
DutchNaar mijn mening moet ook het verbod van drijfnetten in de Oostzee zo snel mogelijk onderwerp van discussie worden.
I also think that the banning of drift-net fishing should be the subject of debate in the Baltic as soon as possible.
DutchDe commissaris heeft al gezegd dat energie in de afgelopen zes maanden het belangrijkste onderwerp van discussie is geworden.
As the Commissioner mentioned, over the last six months, energy has become the most important issue of the day.
DutchDe heer Raschhofer refereerde aan de ontwerpverordening inzake de openbare toegang tot documentatie, die onderwerp van discussie is geweest.
Mr Raschhofer spoke about the draft regulation on public access to documents, which has been debated.