« onderwijsniveau » traduction en anglais

NL

« onderwijsniveau » en anglais

volume_up
onderwijsniveau {het}

NL onderwijsniveau
volume_up
{het}

onderwijsniveau (aussi: opleidingsniveau)
onderwijsniveau
Ik zou uw aandacht willen vestigen op de opmerking in het " Employment Rates Report " dat hoge werkgelegenheidspercentages afhankelijk zijn van het bereikte onderwijsniveau.
I should just draw your attention to a remark in the employment rates report, that high employment rates depend on educational attainment.
onderwijsniveau
Ik vang deze dagen signalen op dat, over het algemeen gesproken, het onderwijsniveau op de westelijke Balkan naar een bedenkelijk niveau zakt.
These days, I am picking up vibes that, generally speaking, the educational level in the Western Balkan is dropping to a worrying level.
onderwijsniveau

Exemples d'usage pour « onderwijsniveau » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchEr is een duidelijke correlatie tussen kindersterftecijfers en het onderwijsniveau van de ouders.
There is a clear link between child mortality rates and the level of parental education.
DutchHet onderwijsniveau van de meeste managers is erg laag.
The level of vocational education of most of our businessmen is very low.
DutchWij moeten deze innovatiecultuur op elk onderwijsniveau verspreiden.
We must cultivate this approach at all levels of education.
DutchHet verschil in onderwijsniveau tussen jongens en meisjes in onaanvaardbaar groot; veel meisjes krijgen zelfs geen basisonderwijs.
The gap in education levels between boys and girls is unacceptably wide, with many girls failing to receive even primary education.
DutchEn dan wil ik nu graag een aantal gebieden noemen waar veranderingen kunnen worden doorgevoerd om zo het onderwijsniveau te verhogen.
If I may, I should now like to touch on a number of areas where improvements would lead to an increase in the standard of education.
DutchHet is van fundamenteel belang dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor het koppelen van Europese scholen met een verschillende onderwijsniveau.
It is crucial to increase funding earmarked for the twinning of European schools at various levels within the education system.