« stuwen » traduction en anglais

NL

« stuwen » en anglais

NL stuwen
volume_up
{verbe}

1. général

Ik bracht het naar Paul MacCready's bedrijf AeroVironment om een haalbaarheids studie te doen, en ze analyseerde het, en bedachten een aantal innovatieve manieren om het voort te stuwen.
I brought it to Paul MacCready's company AeroVironment to do a feasibility study, and they analyzed it, and came up with a lot of innovative ideas about how to propel it.

2. Affaires

stuwen (aussi: sturen)
Maar waar het op aankomt, is een project en een motor om dit project voort te stuwen.
What is even more important, however, is that there is a plan and a driving force to push it forward.

Exemples d'usage pour « stuwen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchMaar waar het op aankomt, is een project en een motor om dit project voort te stuwen.
What is even more important, however, is that there is a plan and a driving force to push it forward.
DutchEn groei en stabiliteit zijn nu precies de twee motoren die de Europese economie voort kunnen stuwen.
Growth and stability are the two motors that will enable the European economy to move forward.
DutchMeer vrije tijd en hogere eisen stuwen de vraag naar culturele aspecten in het toerisme voortdurend omhoog.
The demand increases constantly for cultural aspects of tourism, because of ever more leisure time and raised expectations.
DutchHet totstandkomen van een interne markt voor financiële dienstverlening kan de economische groei van de EU met één klap met 1,1% omhoog stuwen.
Achieving a single market in financial services in one fell swoop could boost EU growth by 1.1 %.
DutchHet zou in elk geval noodzakelijk moeten zijn dat de Commissie blijft stuwen opdat de lidstaten maatregelen zouden treffen om die afspiegeling tot een feit te maken.
In any event, the Commission should continue to press the Member States to take steps to ensure that this is indeed the case.
DutchIk ben er vast van overtuigd dat geen enkele mediacampagne ooit voldoende zal zijn om het publieke vertrouwen in de idee van een gemeenschappelijk Europa omhoog te stuwen.
It is my firm belief that no media campaign will ever succeed in boosting public confidence in the idea of a common Europe.
DutchEnkel capillaire krachten en verdamping stuwen water omhoog, een druppel per keer, stuwen het, het komt vrij bij het blad en gaat omhoog vanaf de wortels.
It's capillary action and transpiration pulls water up, a drop at a time, pulling it, releasing it from a leaf and pulling it up through the roots.
DutchHet is nu aan de Commissie om te beslissen of zij alleen deze plannen financiert of ook een regeling treft voor de financiering van stuwen met sluizen.
It is now for the Commission to deal with the question of whether they will finance this plan alone or enter into some sort of arrangement for the financing of dams.
DutchDe onder deze richtlijn vallende diensten als slepen, afmeren, vrachtafhandeling met inbegrip van laden en lossen, stuwen, overslag en passagiersdiensten zorgen hoegenaamd niet voor problemen.
The services covered by this directive for towing, mooring, cargo-handling, including loading and unloading, do not warrant special attention.
DutchMijnheer de Voorzitter, de Wereldhandelsorganisatie is erin geslaagd het internationale handelsverkeer en de wereldproductie omhoog te stuwen en handelsbarrières af te breken.
Mr President, the WTO has certainly succeeded in significantly increasing international trade and worldwide economic production and in removing trade barriers.
DutchHopelijk zal dit initiatief van de Commissie voor een Europees buitengerechtelijk netwerk het vertrouwen van de consument in e-commerce doen vergroten en de cijfers voor Europa omhoog stuwen.
Our hope must be that this Commission initiative for a European Extra-Judicial Network will help build consumer e-confidence and force those European figures up.
DutchMet de nieuwe versie van de richtlijn worden de havens en heel de waaier van havendiensten - laden en lossen, stuwen en opslag - voor een spotprijsje verkocht aan particulieren.
The new version of the directive includes selling off ports to the private sector, together with the entire range of port services: loading and unloading, stevedoring and storage.