« winnen » traduction en anglais

NL

« winnen » en anglais

NL winnen
volume_up
[won|gewonnen] {verbe}

Hij wil dat ze winnen, en het is absoluut duidelijk dat ze ook zullen gaan winnen.
He is willing them to win and it is absolutely clear that they are going to do so.
Ondanks onze eigen sceptische houding en alle obstakels zullen wij winnen.
He said that despite their shared scepticism and all the obstacles, they would win.
Beseffen zij dan niet dat dit een gevecht is dat wij alleen samen kunnen winnen?
Do they not realize that this is a struggle we can only win together?
I expect the new Commission to earn this confidence.
Dit is de manier om aan geloofwaardigheid te winnen en het vertrouwen van de Europese burgers terug te krijgen.
This is how you earn the credibility and regain the trust of European citizens.
Ik blijf mijn twijfels houden of het wetenschappelijk advies gedegen genoeg is om het vertrouwen te winnen van de door deze maatregelen getroffen vissers.
I remain unconvinced that scientific advice is sound enough to earn the confidence of the fishermen affected by these measures.
Onder deze omstandigheden kan de Unie het vertrouwen van de burgers niet winnen.
Under these conditions, the Union will not gain the confidence of the citizens.
Deze plannen dienen alleen om tijd te winnen en alles in de doofpot te stoppen.
They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
Bovendien heeft de Europese Unie veel te winnen bij deze onderhandelingen.
Secondly, the European Union has a great deal to gain from these negotiations.

Exemples d'usage pour « winnen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchOnder deze omstandigheden kan de Unie het vertrouwen van de burgers niet winnen.
Under these conditions, the Union will not gain the confidence of the citizens.
DutchPrima, geen enkel bezwaar, maar wanneer zullen wij de strijd tegen de mist winnen?
That is all well and good, very good, but when will we manage to beat the fog?
DutchDeze plannen dienen alleen om tijd te winnen en alles in de doofpot te stoppen.
They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
DutchHij wil dat ze winnen, en het is absoluut duidelijk dat ze ook zullen gaan winnen.
He is willing them to win and it is absolutely clear that they are going to do so.
DutchEn dan trek je de conclusie dat de kans op het winnen van de loterij 100 procent is.
And then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
DutchHet is echter ook belangrijk dat we de consument voor deze handel weten te winnen.
It is also important, however, that we win consumers over for this kind of commerce.
DutchMensen die ideeën kunnen verspreiden, ongeacht wat dat voor ideeën zijn, winnen.
That people who can spread ideas, regardless of what those ideas are, win.
DutchOm tijd te winnen, heeft de Commissie al informele discussies in gang gezet.
In order to save time the Commission has already entered into informal discussions.
DutchIk denk dat de reden waarom dit zo goed werkt, is omdat alle betrokkenen winnen.
I think the reason this works so well is because everybody involved wins.
DutchEr valt niets te winnen bij het supranationaal maken van het energiebeleid.
There is nothing to be gained from making policy on energy at supranational level.
DutchBovendien heeft de Europese Unie veel te winnen bij deze onderhandelingen.
Secondly, the European Union has a great deal to gain from these negotiations.
DutchHet moet toch zeker lukken om het vertrouwen van de consument terug te winnen.
It is quite simply vital that we succeed in restoring consumer confidence.
DutchOndanks onze eigen sceptische houding en alle obstakels zullen wij winnen.
He said that despite their shared scepticism and all the obstacles, they would win.
DutchDe echte doelstelling 1-gebieden zullen bij de hervorming integendeel winnen.
On the contrary, genuine Objective 1 regions will be the beneficiaries of this reform.
DutchDe EU heeft de procedure bij de WTO afgebroken omdat ze bang was dat ze zou winnen.
The EU has suspended the WTO proceedings because it was afraid of winning.
DutchMaar daarvoor moeten we wel eerst het vertrouwen van de consument winnen.
However, to achieve all of that we have to build confidence in our consumers.
DutchHet enige dat telde voor die mensen was het winnen van het gevecht met de zee.
All that mattered to those people was to win the battle against the sea.
DutchWe trainen beestmensen die geen ademgas nodig hebben... om voor ons dat goud te winnen.
We train man-animals who don't need breath gas...... to mine the gold for us.
DutchVoorzitter, ik zal het vanavond zeer kort houden om zo wat tijd te winnen.
   – Mr President, to try and save time, I shall be very quick this evening.
DutchBeseffen zij dan niet dat dit een gevecht is dat wij alleen samen kunnen winnen?
Do they not realize that this is a struggle we can only win together?