« czas » traduction en allemand

PL

« czas » en allemand

PL czas
volume_up
{masculin}

1. général

czas (aussi: pora)
Czas przed zakupem: czas jaki mija, zanim użytkownik dokona zakupu.
Zeit bis Kauf: Wie viel Zeit benötigen Besucher bis zum Kauf?
Przez cały ten czas pacjent powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją.
Die Patienten sollten in dieser Zeit durchgängig engmaschig überwacht werden.
Myśleliśmy, żee postradał zmysły, To był czas dla nas, osobisty czas.
. ~~~ Das ist unsere Zeit. ~~~ Familienzeit.
czas

2. Linguistique

czas

Exemples d'usage pour « czas » en allemand

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishGłównym parametrem skuteczności był czas przeżycia bez objawów postępu choroby.
Der primäre Wirksamkeitsendpunkt der Studie ist das progressionsfreie Überleben.
PolishCzas trwania procesu naprawy i ponownego instalowania może wynosić ponad godzinę.
Der Vorgang für Reparatur und Neuinstallation kann mehr als eine Stunde dauern.
PolishZ tego powodu, zająłem się ptactwem morskim, żeby móc spędzać czas na wybrzeżu.
Jetzt schreibe ich hauptsaechlich Buecher darueber, wie sich der Ozean veraendert.
PolishJednak uzyskane dane wskazują, że w tym przypadku czas ochrony może być krótszy.
Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass die Dauer des Schutzes kürzer sein könnte.
PolishNależy odstawić lek Efficib na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
Sie müssen Efficib für die Röntgenuntersuchung und einige Tage danach absetzen
PolishNie dowiedziono natomiast wpływu produktu Betaferon na czas trwania rzutów choroby.
Es liegen keine Hinweise auf einen Einfluss von Betaferon auf die Schubdauer vor.
PolishPrzyjmowanie leku VIRAMUNE należy kontynuować przez czas zalecony przez lekarza.
Ihr Kind sollten VIRAMUNE so lange anwenden, wie der Arzt es verordnet hat.
PolishCzas działania pojedynczej dawki leku Cetrotide 3 mg wynosi co najmniej 4 dni.
Eine Einzeldosis von 3 mg Cetrorelix hat eine Wirkungsdauer von mindestens 4 Tagen.
PolishI cały czas to robimy, i budujemy potężniejsze urządzenia, akceleratory cząstek.
Wir machen weiter, und bauen stärkere Apparate, Beschleuniger für Teilchen.
PolishCzas trwania stosowania leku Vimpat Vimpat stosuje się w leczeniu długotrwałym.
Dauer der Behandlung mit Vimpat Eine Behandlung mit Vimpat ist eine Langzeittherapie.
Polishw okresie 8 godzin (w tym czas wlewu) po rozcieńczeniu, pod warunkiem przechowywania w
12 Stunden nach Verdünnung bei 2°C-8°C und anschließend 3 Stunden (Infusionszeit
PolishCzas trwania leczenia powinien być zgodny z dostępnymi, oficjalnymi zaleceniami.
Die Therapiedauer sollte sich an den verfügbaren offiziellen Empfehlungen orientieren.
PolishCzas trwania leczenia należy ustalić na podstawie reakcji klinicznej pacjenta.
Die Therapiedauer richtet sich nach dem klinischen Ansprechen des Patienten.
PolishŚredni czas leczenia wynosił 80 dni dla pozakonazolu i 77 dni dla flukonazolu.
Die mittlere Therapiedauer betrug 80 Tage für Posaconazol und 77 Tage für Fluconazol.
PolishCzas podawania System transdermalny powinien być zmieniany po 72 godzinach.
Dauer der Anwendung Ein Wechsel des Pflasters sollte nach 72 Stunden erfolgen.
PolishDawka preparatu Angiox i czas trwania leczenia zależą od przyczyny leczenia.
Die Angiox-Dosis und die Dauer der Behandlung hängen von der Behandlungsursache ab.
PolishDowolny czas: domyślnie wyniki wyszukiwania nie są filtrowane według daty.
Jederzeit: Standardmäßig werden Ihre Suchergebnisse nicht nach Datum gefiltert.
PolishOgólnie czas przeżycia pacjentów objętych badaniem wyniósł średnio 66 tygodni.
Insgesamt überlebten die Patienten in der Studie im Durchschnitt 66 Wochen.
PolishGłówną miarą skuteczności był czas, jaki upłynął do momentu zatamowania upływu krwi.
Hauptindikator für die Wirksamkeit war die Zeitdauer bis zum Stillstand der Blutung.
PolishCałkowity czas trwania leczenia (w tym jak najszybsza zmiana na terapię doustną)
Gesamtbehandlungsdauer (einschließlich schnellstmöglichen Wechsels auf orale Behandlung)