« najpierw » traduction en allemand

PL

« najpierw » en allemand

PL najpierw
volume_up
{adverbe}

najpierw
Also ein kleiner Abriss der Naturgeschichte, als erstes: Mitgefühl.
Najpierw musimy zmienić struktury naszego rządu.
Als Erstes müssen wir unsere Regierungsstrukturen ändern.
Ale najpierw trochę o mnie. ~~~ Nie miałam raka piersi.
Aber als erstes möchte ich offenlegen: Ich bin keine Überlebende von Brustkrebs.
najpierw (aussi: dopiero)
volume_up
erst {adv.}
Jednak aby je zainstalować, trzeba najpierw pobrać aktualizacje na swój komputer.
Vor der Installation müssen Sie die Updates jedoch erst auf den Computer herunterladen.
Bruno Giussani: Schau sie dir erst an. ~~~ Schau sie dir erst an.
Najpierw robimy screenshot i rysujemy coś z tym związanego.
Aber dann, machen Sie erst einen Screenshot und zeichnen dann etwas in Bezug darauf.
najpierw
volume_up
zuerst {adv.}
Najpierw zgodnie z tą procedurą zaimportuj zdjęcia do Galerii fotografii.
Führen Sie zuerst diese Schritte durch, um Ihre Fotos in Fotogalerie zu importieren.
Najpierw należy sprawdzić witrynę producenta urządzenia w sieci web.
Überprüfen Sie zuerst die Website des Geräteherstellers.
Pacjenci powinni najpierw ustalić datę zaprzestania palenia.
Patienten sollten für sich zuerst ein Datum festlegen, ab dem sie nicht mehr rauchen.
najpierw (aussi: początkowo)
Temodal jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia)
zunächst eine Therapie zusammen mit Strahlentherapie (Begleittherapie-Phase)
Najpierw należy podłączyć kamerę za pomocą instalacji kablowej.
Sie müssen die Kamera zunächst mithilfe einer kabelgebundenen Installation anschließen.
Aby podpisać cyfrowo dokument, należy najpierw uzyskać certyfikat cyfrowy.
Zum digitalen Signieren eines Dokuments benötigen Sie zunächst ein digitales Zertifikat.
najpierw
najpierw (aussi: na teraz)
volume_up
erst mal {adv.} [fam.]
najpierw (aussi: z góry, uprzednio)
volume_up
vorab {adv.}
najpierw (aussi: przedtem, wcześniej)
volume_up
zuvor {adv.}

Exemples d'usage pour « najpierw » en allemand

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW ameryce prawo jest tytułem zawodowym Najpierw zdobywasz tytuł naukowy na uniwersytecie.
(Gelächter) ~~~ In Amerika ist die Rechtswissenschaft ein beruflicher Abschluss.
PolishNajpierw chcę pokazać, co robią dzieci. ~~~ Używam programu na laptopie z OLPC.
Also der erste Gedanke ist, Ihnen einfach zu zeigen, was Kinder so tun.
PolishW celu rozwiązania problemu najpierw spróbuj odświeżyć połączenie z Internetem.
Aktualisieren Sie die Internetverbindung, um dieses Problem zu beheben.
PolishNajpierw lekko pociągnąć tłoczek, aby sprawdzić, czy nie przekłuto naczynia krwionośnego.
Leicht am Kolben ziehen, um zu prüfen, dass keine Blutgefässe durchstochen wurden.
PolishNiektórzy się wyśmiewali, że najpierw cichy protest a potem wibracje.
Für einige Leute war das "Wow, 'Silent Stand' und nächstes Mal bewegen wir uns."
PolishAle najpierw trzeba to ożywić. ~~~ A więc włączmy to. ~~~ Ale najpierw trzeba to ożywić.
Aber um das zu tun, was man machen muss, ist es, dies zum Leben zu erwecken.
PolishNajpierw kości, następnie tkanka chrzęstna pomiędzy i na samej górze mięśnie.
Dann fängt man an, diese soliden Strukturen zu schichten. ~~~ Noch viel komplexere Organe.
PolishPrzystępując do odczytywania pisma należy najpierw określić jego kierunek.
Das erste bei einer nicht entzifferten Schrift, ist die Schreib-Richtung herauszufinden.
PolishNajpierw chcemy widzieć tę osobę coraz częściej, później głód, i na końcu nawrót.
Toleranzgrenze - Sie brauchen immer mehr und mehr und mehr - Rückzug und schließlich Rückfall.
Polishzmiany w zabarwieniu skóry, w tym ciemne plamy na skórze, często pojawiające się najpierw
Veränderungen der Hautfarbe, einschließlich dunkler Flecken, häufig ausgehend von Händen
PolishBy to zauważyć, musimy najpierw zrozumieć, czym jest introwertyzm.
Um diese Voreingenommenheit zu verstehen, muss man verstehen, was Introversion ist.
PolishUsunąć zaznaczony element bez przenoszenia go najpierw do Kosza
Löschen des ausgewählten Elements ohne vorheriges Verschieben in den Papierkorb
PolishJeśli liczba płytek krwi najpierw zmniejszy się do < 30 x 109/ l powróci do ≥ 30 x 109/ l
Veränderung Thrombozytenzahl Erster Abfall auf < 30 x 109/l Wiederanstieg auf ≥ 30 x 109/l
PolishNajpierw należy otworzyć folder zawierający plik lub folder, który ma zostać przeniesiony.
Die Suche erstreckt sich auf den aktuellen Ordner und alle Unterordner.
PolishW celu złożenia projektu należy najpierw pobrać klucz publiczny.
Bitte laden Sie den öffentlichen Schlüssel herunter, um Ihr Projekt zu übermitteln.
PolishZamiast decydować czy wierzysz czy nie wierzysz w Boga, najpierw robisz coś.
Was ich durchweg festgestellt habe, ist dass sich Religion darum dreht, sich anders zu verhalten.
PolishNajpierw oficer słusznie się sprzeciwia i nie uwalnia Odyseusza.
Und der Bootsmann widersteht dem klugerweise und bindet Odysseus nicht los.
PolishChociaż język angielski jest wyświetlany jako domyślny, aby go użyć, należy go najpierw wybrać.
Klicken Sie unter E-Mail auf Ihr E-Mail-Konto, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Polish" I żeby to zrozumieć, najpierw trzeba pojąć, jak działa ta technika.
Um das zu verstehen, muss man ein bisschen wissen, wie die Tarnkappentechnik funktioniert.
PolishAby zamknąć obraz, należy najpierw kliknąć przycisk Tak lub Nie.
Zum Schließen des Bilds müssen Sie entweder auf die Schaltfläche Ja oder Nein klicken.