« bolesny » traduction en anglais

PL

« bolesny » en anglais

volume_up
bolesny {adj. m.}

PL bolesny
volume_up
{adjectif masculin}

bolesny (aussi: dotkliwy)
Pacjenci przechodzili bolesny zabieg, obecnie już bezbolesny, ale nie był taki w latach 90-tych.
It's no longer painful these days, but it was painful when this study was run in the 1990s.
(bolesny rumień, obrzęk lub owrzodzenie bez możliwości jedzenia)
Grade 3 (painful erythema, edema, or ulcers, but cannot eat)
Jestem jednak pewien, że przeżywamy obecnie bolesny proces uczenia się na własnych błędach.
However, I am confident that we are in the painful process of learning from our mistakes.
bolesny
volume_up
aching {adj.}
bolesny (aussi: zasmucajacy)
bolesny (aussi: dręczący)
bolesny
volume_up
bruising {adj.} (defeat)
bolesny (aussi: żałosny)
volume_up
dolorous {adj.} [poét.]
bolesny (aussi: głęboki, poważny, dotkliwy)
bolesny (aussi: gorzki, zawzięty, ciężki, zaciekły)
volume_up
bitter {adj.}
Wcześniej czy później istnienie całego tego perwersyjnego systemu będzie miało bolesne skutki dla całej ludzkości.
Sooner or later, the system, in all its perversity, will have bitter consequences for humankind as a whole.
Rozczarowali się, mając nadzieję, że owartość ta wyniknie z organizacji igrzysk olimpijskich w Chinach, a poczucie rozczarowania jest bolesne.
They have been disappointed in their hope that openness would result from China's staging the Olympic Games, and the sense of disappointment is bitter.
Oświadczenie wczoraj wieczorem przez Radę, że wprowadzone zostanie ograniczenie o 9 % na połowy langustynki na obszarze 7A stanowi dla północnoirlandzkiego sektora rybołówstwa bolesny cios.
Last night's announcement from the Council that there will be a 9% cut in nephrops in Area 7A is a bitter blow to the fishing industry in Northern Ireland.
bolesny (aussi: drażliwy, obolały, zbolały)
volume_up
sore {adj.}
Proszę pozwolić mi określić, co mogłoby być uważane przez nas za nasze "bolesne punkty”.
Let me identify what could be regarded as our 'sore points'.
Jeśli okolica stała się bolesna, należy zasięgnąć porady lekarza lub pielęgniarki odnośnie wyboru innych miejsc wstrzykiwania leku.
If an area becomes sore, talk to your doctor or nurse about choosing other injection sites.
moczu, zaburzenia wzroku lub słuchu, utrata słuchu, rozległe lub bolesne zaczerwienienia lub ranki na skórze lub błonach śluzowych. zn
ra hearing, loss of hearing, severe or painful reddening or sores on your skin or mucous membrane.

Exemples d'usage pour « bolesny » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishTen bolesny incydent jest między innymi rezultatem braku takiej informacji.
A costly incident has just occurred as a result of a failure to so notify.
Polish trudnoś w oddawaniu moczu, ci  wydł ony i (lub) bolesny wzwód. uż
In patients with Parkinson's disease Zalasta may worsen the symptoms.
PolishNiektóre kraje rozwijające musiały przekonać się o tym w bolesny sposób.
Certain developing countries have had to learn that the hard way.
PolishW bardzo bolesny sposób okazało się, że nie ma takiej możliwości w perspektywie długoterminowej.
The fact that that is not possible in the long term has been demonstrated very painfully here again.
PolishTo był oczywiście bardzo trudny czas - naprawdę bolesny.
This is actually the last little image we have of him.
PolishNależy zatem popierać badania, innowację, pomagać przedsiębiorstwom i naszej gospodarce przejść przez okres transformacji w jak najmniej bolesny sposób.
We therefore need to support research and innovation and to help our businesses and our economy get through this transition period as painlessly as possible.