« długo zanim » traduction en anglais

PL

« długo zanim » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « długo zanim » employé en contexte.

Traductions similaires pour « długo zanim » en anglais

długo adverbe
zanim conjonction

Exemples d'usage pour « długo zanim » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW Afryce istniały bazary na długo zanim kolonialiści postawili stopę na kontynencie.
There were markets in Africa before the colonialists stepped foot on the continent.
PolishNa długo zanim to wszystko się zaczęło wiedzieliśmy, że w tych systemach są pewne słabe punkty.
We knew long before all this started that there were some weaknesses in the systems.
PolishDługo potrwa, zanim wszystkie te nowe represyjne i zapobiegawcze przepisy zostaną wdrożone.
It is going to take a long time to implement all these new repressive and preventative laws.
PolishNa początku to był duży problem moralny, długo zanim zaczęto się z tego śmiać.
But in the beginning, this was seen as a very morally problematic thing, long before it became funny.
PolishJednak przyjdzie nam jeszcze długo poczekać, zanim Hamas okaże taki sam poziom autorefleksji.
Yet I fear that we will have to wait a long time for Hamas to show the same level of self-examination.
PolishMam szczerą nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać zanim koledzy z Chorwacji dołączą do nas w Parlamencie.
I really hope that it will not be long before we have our Croatian colleagues with us in this Parliament.
PolishPełniąc poprzednie funkcje i na długo przedtem, zanim tutaj przybyłem, zdawałem sobie sprawę z korzyści płynących z sekurytyzacji.
In my previous capacity, and long before I came here, I was aware of the benefits of securitisations.
Polish(Śmiech) To dzięki pomysłom, innowacjom, technologii era ropy naftowej skończy się na długo zanim nam jej zabraknie.
(Laughter) It's ideas, it's innovation, it's technology that will end the age of oil, long before we run out of oil.
PolishJa na to: "A jak długo ćwiczyliście zanim stwierdziliście, że nie rozumiecie?"
"No, nothing." ~~~ So I said, "Well, how long did you practice on it before you decided you understood nothing?"
PolishDługo trwało, zanim pracownicy pomocy społecznej mogli dotrzeć do ludzi w potrzebie, a dla niektórych pomoc przyszła za późno.
There was a lengthy delay before aid workers were able to reach the people in distress, and for some the aid came too late.
PolishPopierałam tę technologię na długo zanim dołączyłam do Parlamentu i przez długi czas pracowałam nad tą technologią jako wolontariusz.
I supported this technology long before I came to the European Parliament, and have also worked voluntarily on it for a long time.
PolishICAN założona została na długo przed tym, zanim pan Obama został prezydentem Stanów Zjednoczonych, jako międzynarodowa inicjatywa na rzecz zniesienia broni jądrowej.
ICAN was there long before Obama as an international campaign for the abolition of nuclear weapons.
PolishTrochę dziwne wydaję się to, że Konferencja Przewodniczących czekała tak długo, zanim uwzględniła to sprawozdanie w porządku dziennym naszego posiedzenia plenarnego.
It is a somewhat curious fact that the Conference of Presidents waited so long to put this report on our plenary agenda.
PolishWspomnę tylko Andrieja Sacharowa i Václava Havla, którzy wyciągnęli kamienie z muru berlińskiego na długo przed tym, zanim runął on w 1989 roku.
I will only mention Andrei Sakharov and Václav Havel, who had already pulled stones out of the wall in Berlin long before it actually fell in 1989.

Autres mots

Polish
  • długo zanim