« długoterminowe skutki » traduction en anglais

PL

« długoterminowe skutki » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « długoterminowe skutki » employé en contexte.

Traductions similaires pour « długoterminowe skutki » en anglais

długoterminowy adjectif
skutki substantif
English
skutek substantif

Exemples d'usage pour « długoterminowe skutki » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Polish. - (PT) To prawda, że długoterminowe skutki technologii GMO są nadal nieznane.
in writing. - (PT) It is true that the long-term consequences of GMO technology are still unknown.
PolishTymczasowa sytuacja na rynku nie może być przyczyną takich planowanych środków, mających długoterminowe skutki.
A temporary market situation must not result in these planned measures with their long-term effects.
PolishW innym badaniu analizowano długoterminowe skutki (utrzymanie) stosowanie preparatu Humira u 854 pacjentów w okresie do 56 tygodni.
Another study looked at the long-term effects (maintenance) of Humira in 854 patients over up to 56 weeks.
PolishMusimy zdać sobie sprawę, że jeżeli nie uda nam się zlikwidować pierwotnych przyczyn kryzysu, wstrząsy będą miały długoterminowe skutki.
We have to realise that the shock would have long-lasting effects unless we eliminate the core roots of the crisis.
PolishJeżeli chodzi o długoterminowe skutki finansowe obecnej fali zatrudnienia, zostały one przeanalizowane podczas przygotowywania reformy regulaminu pracowniczego.
Concerning the long-term financial effects of the current wave of recruitments, the impact was analysed when preparing the reform of the Staff Regulations.
PolishNie popieram też przywozu produktów zmodyfikowanych genetycznie do Unii Europejskiej z uwagi na długoterminowe ujemne skutki dla zdrowia wskutek spożywania takich produktów.
I also do not support the importation of genetically modified products to the European Union because of their long-term detrimental effect on health.

Autres mots

Polish
  • długoterminowe skutki