« długoterminowy cel » traduction en anglais

PL

« długoterminowy cel » en anglais

PL długoterminowy cel
volume_up

długoterminowy cel

Traductions similaires pour « długoterminowy cel » en anglais

długoterminowy adjectif
cel substantif
cło substantif

Exemples d'usage pour « długoterminowy cel » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishWłaśnie zostałem poinformowany, że grupa G8 zgodziła się na długoterminowy cel redukcji o 50% do roku 2050.
I have just been informed that the G8 have agreed on a long-term reduction target of 50% in 2050.
PolishRząd ustanowił obowiązkowy długoterminowy cel w postaci ograniczenia emisji w Szkocji o 80% do 2050 r.
The government has set a mandatory long-term target to achieve an 80% reduction in Scotland's emissions by 2050.
PolishJest to długoterminowy cel Unii Europejskiej, jednak musimy nadal wywierać nacisk na państwa członkowskie.
This is a long-term goal, a long-term objective of the European Union, but we have to continue to put pressure on Member States to deliver.
PolishW tym względzie niezbędne było wyrażenie zgody na taki cel długoterminowy, aby zapewnić przemysłowi gwarancję oraz pewność produkcyjną.
Approval of such a long-term goal was essential in this respect in order to provide industry with guaranteed security of manufacturing.
PolishTo cel długoterminowy.
PolishWolelibyśmy bardziej ambitny wniosek, z surowszymi karami, krótszym okresem wprowadzenia i bardziej klarownie określający cel długoterminowy.
We would have liked to have seen a more ambitious proposal with harsher fines, a shorter phase-in time and a more clearly laid down long-term goal.
PolishRozłożony w czasie krótkoterminowy cel UE wynosi 175 g CO2/km i należy go osiągnąć w 2017 roku, a długoterminowy cel wynosi 147 g CO2/km i należy do niego dojść w roku 2020.
The phased, short-term EU target is 175 g CO2/km, to be reached by 2017, and the long-term target is 147 g CO2/km, to be achieved by 2020.
PolishDługoterminowy cel do 2020 roku pozostawia wystarczająco wiele czasu na okresy przejściowe, by organizacje badawcze i przemysł mogły opracować i wyprodukować nowe silniki.
The long-term goal of 2020 leaves enough time for transition periods so that research organisations and the industry can develop and manufacture new engines.
Polishod 2020 roku - długoterminowy cel w wysokości 147 g CO2/km średniej emisji z nowych lekkich pojazdów dostawczych rejestrowanych w Unii, pod warunkiem potwierdzenia jego wykonalności.
from 2020, a long-tem target of 147g CO2/km for the average emissions of new LCVs registered in the Union, subject to confirmation of its feasibility.
PolishJeśli chodzi o cel długoterminowy dla rybołówstwa, można zaakceptować główny cel ustanowiony w Johannesburgu - uzyskanie maksymalnie podtrzymywalnego połowu z rybostanów.
As regards the long-term objective for fisheries the principal objective laid down in Johannesburg might be accepted - that of obtaining the maximum sustainable catch of fish stocks.
PolishMoim zdaniem chociaż cel długoterminowy w wysokości 147 gramów CO2/km do 2020 roku nie jest jeszcze optymalny, może się okazać rozsądniejszy i realistyczniejszy niż pierwotna propozycja.
In my opinion, despite the fact that the long-term objective of 147g CO2/km by 2020 is not yet optimal, it could turn out to be more reasonable and realistic than what was originally proposed.