« Daje się odczuć » traduction en anglais

PL

« Daje się odczuć » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Daje się odczuć » employé en contexte.

Traductions similaires pour « Daje się odczuć » en anglais

dać verbe
się pronom
odczuć verbe
dawać verbe

Exemples d'usage pour « Daje się odczuć » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDaje się odczuć wpływ bawarskiej kampanii wyborczej. Panie pośle Radwan!
PolishPoważny kryzys gospodarczy, który dotyka jednocześnie cały świat wyjątkowo ostro daje się odczuć w UE.
The serious economic crisis that the entire world is suffering simultaneously is making itself felt extremely sharply in the EU.
PolishOddziaływanie wydatków publicznych w jednym państwie członkowskim łatwo daje się odczuć w innym państwie członkowskim, ponieważ fundusze emerytalne są częścią rynków finansowych.
The impact of public expenditure in a Member State is easy to pass on even to another Member State, whereas pension funds are part of the financial markets.
Polish. - (DE) Zniesienie granic bardzo szybko i wyraźnie daje się odczuć jako ogromny spadek obrotu papierosami, nie tylko w regionie przygranicznym, lecz również wewnątrz Unii.
in writing. - (DE) The removal of borders very quickly and demonstrably makes itself felt in a massive decrease in turnover from cigarettes, not only in the border region but in the interior as well.

Autres mots

Polish
  • Daje się odczuć