« Daklizumab » traduction en anglais

PL

« Daklizumab » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Daklizumab » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Daklizumab » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Polishpu Daklizumab jest wydzielany do mleka małp cynomolgus (patrz punkt 5. 3).
ed Lactation Daclizumab is excreted in cynomolgus monkey milk (see section 5.3).
Polishdo Zenapax 5 mg/ ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Daklizumab
ed Zenapax 5 mg/ ml concentrate for solution for infusion Daclizumab
PolishZenapax 5 mg/ ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Daklizumab
Zenapax 5 mg/ ml concentrate for solution for infusion Daclizumab
PolishDaklizumab należy do grupy leków nazywanych lekami immunosupresyjnymi.
Daclizumab belongs to a group of medicines called immunosuppressants.
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na daklizumab lub którykolwiek z
if you are allergic (hypersensitive) to daclizumab or to any of the other ingredients of Zenapax.
Polishdo Zenapax 5 mg/ ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Daklizumab
Zenapax 5 mg/ ml concentrate for solution for infusion
PolishDaklizumab wiąże się z antygenem, znajdującym się na powierzchni specyficznych krwinek białych nazywanych limfocytami żn
This activity suppresses the body 's natural immune response which otherwise rod
PolishSubstancja czynna preparatu Zenapax, daklizumab, jest przeciwciałem monoklonalnym.
Daclizumab has been designed to bind to the receptor for interleukin-2 on the surface of white blood cells called T-lymphocytes.
Polishu Zenapax zawiera daklizumab, rekombinowane, humanizowane przeciwciało IgG1 anty- Tac, działające
Clinical Pharmacology Zenapax contains daclizumab, a recombinant, humanized IgG1 anti-Tac antibody, and functions as an Me
Polishcz sz Daklizumab * ………. 5 mg w 1 ml roztworu
Polishob Daklizumab * …………… 5 mg w 1 ml do infuzji
Polishsubstancją czynną jest daklizumab.
PolishDaklizumab został zaprojektowany w taki sposób, aby wiązał się z receptorem dla interleukiny- 2 na powierzchni krwinek białych określanych jako limfocyty T.
Zenapax has been studied in two main studies involving a total of 535 adults undergoing kidney transplant.
Polishdo Zenapax jest przeciwwskazany u pacjentów ze znanym uczuleniem na daklizumab lub którykolwiek składnik preparatu (patrz punkt 6. 1).
Zenapax is contraindicated in patients with known hypersensitivity to daclizumab or to any excipients of this product (see section 6.1).

Autres mots

Polish
  • Daklizumab