« Danfoss » traduction en anglais

PL

« Danfoss » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Danfoss » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Danfoss » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishUruchomienie Europejskiego Funduszu dostosowania do Globalizacji: Dania/Danfoss Group (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Denmark/Danfoss Group (
PolishSprawy rozpatrywane przez Trybunał (sprawa Danfoss I i II) miały miejsce ponad 25 lat temu.
The cases from the Court (Danfoss I and II) happened more than 25 years ago.
PolishFundusz wspiera przenoszenie produkcji, którą Grupa Danfoss przeprowadziła w celu zwiększenia zysków.
It endorses the relocations that the Danfoss Group has gone ahead with in order to increase its profits.
PolishDania złożyła wniosek o wsparcie finansowe z EFG dla Grupy Danfoss, która zwolniła 1 443 pracowników.
On 8 September 2009, Denmark submitted the request for financial assistance for mobilising the EGF in the case of the Danfoss Group, which made 1 443 employees redundant.
PolishSprzedaż sprzętu mechanicznego i elektronicznego firmy Danfoss spadła w 2008 roku nawet o 52 % w Europie, 48 % w Stanach Zjednoczonych i 23 % w regionie Azji i Pacyfiku.
Sales of Danfoss mechanical and electronic equipment fell in 2008 by up to 52% in Europe, 48% in the US and 23% in the Asia-Pacific region.
PolishGłosowałam za przyjęciem sprawozdania pani poseł Matery w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dla pracowników Grupy Danfoss w Danii.
I voted for Mrs Matera's report on mobilising the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) for the workers of the Danfoss Group in Denmark.

Autres mots

Polish
  • Danfoss