« Danny » traduction en anglais

PL

« Danny » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Danny » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Danny » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Polish"Nie obchodzą mnie pańskie opinie” - powiedział Danny Cohn-Bendit prezydentowi Klausowi.
'I do not care about your opinions,' is what Danny Cohn-Bendit said to President Klaus.
PolishWiecie, parę lat temu miałem szczęście spotkać Danny'ego Hillisa.
You know, I was very fortunate to meet Danny Hillis a few years ago.
Polish. ~~~ Danny Hillis próbujący określić problem projektu.
So even with the slowing of the rotation of the earth and so on, the clock will keep perfectly good time.
PolishDanny Hillis w środku lasu sosnowego Long Now.
Here's Danny Hillis in the midst of a bristlecone pine forest on Long Now land.
PolishDanny uważa, że cudowna podróż ma nieznany rezultat.
And then Danny says a really great journey will have a secret payoff.
PolishDanny Gilbert. ~~~ Dostałem jego książkę przez klub książki TEDa.
Many of you will know this TEDster, Danny Gilbert, whose book, actually, I got it through the TED book club.
PolishMój przyjaciel Danny Hillis ma podobną definicję, mawia "Technologia jest wszystkim co jeszcze nie działa.
My friend Danny Hillis says kind of a similar one, he says, "Technology is anything that doesn't work yet."
PolishDanny Cohn-Bendit nazwał nas psychicznie chorymi.
We have been called mentally weak by Danny Cohn-Bendit.
PolishDanny Cohn-Bendit nazwał nas chorymi psychicznie.
We have had Danny Cohn-Bendit calling us mentally ill.
PolishDanny Hillis określa wysokość na podstawie działań matematycznych, których nie jest w stanie wykonać w głowie.
whether you want to or not. ~~~ In fact, Danny Hillis can estimate altitude by how much math he can't do in his head.
PolishDanny Hillis określił problem.
PolishProjektowaliśmy i pracowaliśmy nad modelowaniem -- i wiele z pomysłów pochodziło od Danny'ego i jego zespołu -- modelowaniem nowotworu w ciele jako skomplikowanego systemu.
We have designed, and we have worked on the modeling -- and much of these ideas came from Danny and from his team -- the modeling of cancer in the body as complex system.

Autres mots

Polish
  • Danny