« Daul » traduction en anglais

PL

« Daul » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Daul » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Daul » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishJedna, o której mówił pan poseł Daul, dotyczy zagadnienia realnej gospodarki i MŚP.
One, raised by Mr Daul, concerns the issue of the real economy and SMEs.
PolishPanie pośle Daul! Chciałbym pogratulować panu pańskiego świetnego wystąpienia!
Mr Daul, I would like to congratulate you on your wonderful speech!
PolishTak, to prawda, że pan poseł Daul szanuje wszelkie aspekty swobody wypowiedzi.
Yes, it is true that Mr Daul is someone who respects all aspects of the freedom of expression.
PolishDo drugie, pan poseł Daul zaproponował to na Konferencji Przewodniczących.
Secondly, however, Mr Daul suggested it in a comment made at the Conference of Presidents.
PolishByli tu również panowie posłowie Daul i Schulz, i obaj zagłosowali przeciwko takiemu odroczeniu.
Mr Daul and Mr Schulz were here and they both voted against that postponement.
PolishTo samo dotyczy pana, panie Bertrand, w Radzie, oraz pana, panie Daul, w Parlamencie.
The same applies to you, Mr Bertrand, in the Council and to you, Mr Daul, here in Parliament.
PolishMoim zdaniem pan Daul na początku debaty trafił w samo sedno.
In my opinion, Mr Daul hit the nail on the head at the beginning of this debate.
PolishCzy teraz pan poseł Daul zamierza apelować o nałożenie sankcji na inne państwa członkowskie?
Is Mr Daul now going to call for sanctions against other Member States?
PolishPosłowie Schulz i Daul pozwolili nam budować, pchać Europę naprzód.
Mr Schulz and Mr Daul have allowed us to build, to move Europe forwards.
PolishJest on, podobnie jak ja, pani Marielle de Sarnez i pan Joseph Daul, zodiakalnym Baranem.
He is an Aries like me and like Marielle de Sarnez and Joseph Daul.
PolishW Europie pozostał nam 27-mio dniowy zapas żywności, jak powiedział nam dzisiaj pan Daul.
In Europe, we now have only 27 days of food supply left, as Mr Daul told us earlier this afternoon.
PolishMam nadzieję, panie pośle Daul, że wszyscy posłowie z pana grupy wezmą również udział w tej walce.
I hope, Mr Daul, that all the Members of your group will also do this.
PolishPanie pośle Daul! Dokument ten różni się od przedstawionego ostatnio w Warszawie przez grupę PPE-DE.
This is different, Mr Daul, from the paper which the PPE-DE recently concluded in Warsaw.
PolishProblem we Włoszech nie jest problemem Romów ani Rumunów, jak powiedział wczoraj pan poseł Daul.
The problem in Italy is not a Roma problem or a Romanian problem, as Mr Daul put it yesterday.
PolishPanie pośle Daul! Kiedy cytuje pan pana prezydenta Napolitano proszę cytować dokładnie.
Mr Daul, when you quote Mr Napolitano, quote him in full.
PolishTwierdzi, tak jak pan poseł Daul, że kryzys może być szansą.
He says, as does Mr Daul, that the crisis may present an opportunity.
PolishPanie Daul! Pozostajemy w ścisłym kontakcie z pozostałymi podmiotami.
Mr Daul, we have very intensive contact with other players.
PolishPan poseł Daul zasugerował nawet, że Królestwo Niderlandów mogłoby równie dobrze opuścić Unię Europejską.
Mr Daul has even suggested that the Netherlands might as well leave the European Union.
PolishPan poseł Daul mówił prawdę.
on behalf of the S&D Group. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, Mr Daul talked about reality.
PolishTrzeci punkt dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), o których pan poseł Daul również wspomina.
The third point concerns small and medium-sized enterprises (SMEs), which he also mentions.

Autres mots

Polish
  • Daul