« Dawka leku » traduction en anglais

PL

« Dawka leku » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Dawka leku » employé en contexte.

Traductions similaires pour « Dawka leku » en anglais

dawka substantif
obić verbe
lek substantif

Exemples d'usage pour « Dawka leku » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDawka leku Myocet zostanie obliczona na podstawie powierzchni ciała pacjentki.
The dose of Myocet will be calculated according to the surface area of your body.
PolishWyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Trudexa we wstrzykiwaczu.
Take one dose tray containing a pre-filled pen of Trudexa from the refrigerator.
PolishPierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 24 godzin po zabiegu transplantacji.
The first dose should be given within 24 hours after the transplant operation.
PolishWyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Humira we wstrzykiwaczu.
Take one dose tray containing a pre-filled pen of Humira from the refrigerator.
PolishZalecana dawka leku Cerezyme to 60 jednostek/ kg mc. podawana raz na 2 tygodnie.
The recommended dose of Cerezyme is 60 units/ kg body weight given once every 2 weeks.
PolishZalecana dawka leku Zeffix to jedna tabletka (100 mg lamiwudyny) raz na dobę.
The recommended dose of Zeffix is one tablet (100 mg lamivudine) once a day.
PolishPodana dawka leku zostanie obliczona na podstawie masy ciała chorego dziecka.
The dose to be administered will be calculated from the weight of your baby.
PolishW przypadku upośledzenia czynności nerek zastosowana będzie odpowiednia dawka leku.
If your renal function is decreased, the amount of product will be adapted.
PolishDawka leku dla dzieci w wieku od trzech lat do 13 roku życia zależy od masy ciała.
The dose for children aged three to 13 years depends on their body weight.
PolishDorośli Pierwsza dawka leku powinna być podana w ciągu 5 dni po zabiegu transplantacji.
The first dose will be given within 5 days following the transplant operation.
PolishKażda dawka leku Prometax, roztwór doustny, może być przyjęta bezpośrednio ze strzykawki.
Each dose of Prometax oral solution may be swallowed directly from the syringe.
PolishKażda dawka leku Exelon, roztwór doustny, może być przyjęta bezpośrednio ze strzykawki.
Each dose of Exelon oral solution may be swallowed directly from the syringe.
PolishDawka leku może wymagać modyfikacji u pacjentów z niewydolnością nerek.
The dose may need to be adjusted in patients who have problems with their kidneys.
PolishDawka leku ustalona przez lekarza będzie podawana dwa razy w tygodniu przez 4 tygodnie.
The dose worked out by your doctor will be given twice per week for 4 weeks.
PolishTa wyliczona dawka leku zostanie podana we wlewie dożylnym w ciągu 15 minut.
This calculated amount will be given by infusion in a vein over a period of 15 minutes.
PolishJeżeli występują łagodne problemy z nerkami, dawka leku Angiox może zostać zmniejszona.
If you have mild kidney problems, the dose of Angiox may need to be reduced.
PolishDawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.
The dose is determined by the doctor considering the following factors.
PolishW razie konieczności dawka leku przeciwzakrzepowego musi zostać odpowiednio dostosowana.
If necessary, the oral anticoagulant dose should be adjusted as appropriate.
PolishZalecana dawka leku Ebixa dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na dobę.
The recommended dose of Ebixa for adults and elderly patients is 20 mg once a day.
PolishZazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Starlix to 60 mg przed trzema głównymi posiłkami.
The usual dose of Starlix to start with is 60 mg before the three main meals.

Autres mots

Polish
  • Dawka leku