« debata na temat » traduction en anglais

PL

« debata na temat » en anglais

PL debata na temat
volume_up

debata na temat

Traductions similaires pour « debata na temat » en anglais

debata substantif
na préposition
na pronom
English
temat substantif

Exemples d'usage pour « debata na temat » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishJest to debata na temat nieprzestrzegania i niewdrażania europejskiego prawa.
It is a debate about European law not being adhered to and not being implemented.
PolishMoim zdaniem, debata na temat procykliczności jest w chwili obecnej zbyt ogólnikowa.
As far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
PolishJeśli jest to debata na temat przyszłości wydaje się, że ugrzęźniemy w przeszłości.
If this is a debate about the future, then it seems to be bogged down in the past.
PolishKolejnym punktem jest wspólna debata na temat oświadczeń Rady i Komisji dotyczących:
The next item is the joint debate on the Council and Commission statements on:
PolishDebata na temat zmian klimatycznych nie może sprowadzać się do wojny statystyk.
The debate on climate change cannot, however, be boiled down to a battle of statistics.
PolishWreszcie, w nadchodzących miesiącach nasili się debata na temat polityki spójności.
Finally, the debate on cohesion policy will intensify in the coming months.
PolishAle w Tunezji toczy się żywa debata na temat sposobu poradzenia sobie z tym problemem.
But there's been a lot of debate in Tunisia about how to handle this kind of problem.
PolishNajważniejsza debata na temat mleka będzie miała miejsce przy okazji oceny funkcjonowania.
The crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
PolishNastępny punkt to debata na temat sześciu wniosków o rezolucję w sprawie Czadu.
The next item is the debate on six motions for a resolution on Chad.
PolishDlatego obecna debata na temat polityki spójności po 2013 roku jest bardzo potrzebna.
This debate on the cohesion policy after 2013 is therefore much needed.
PolishDlatego wnoszę o przeniesienie tej debaty i zastąpienie jej debatą na temat Tajlandii.
Therefore, I move for this to be replaced with a discussion on Thailand.
PolishW Europejskim Parlamencie toczy się właśnie debata na temat skrutynizacji sektora finansowego.
A debate is currently under way in the European Parliament on financial scrutiny.
PolishCo w związku z tym z debatą na temat ekologicznego złomowania statków?
Yet where is the debate on the responsible, environmentally sound scrapping of ships?
PolishNiniejsza debata na temat sprawozdania pani Hall jasno pokazała, że trzeba działać szybciej.
This debate on Ms Hall's report has clearly shown that we need to move more quickly.
PolishDebata na temat dyrektywy w sprawie powrotów dobiegła końca i osiągnęliśmy porozumienie.
The debate on the Return Directive is closed; we were all in agreement.
PolishJak pan również wie, dziś odbywa się międzyinstytucjonalna debata na temat lobby.
As you are also aware, an interinstitutional debate is being held today on the issue of lobbies.
PolishW środę odbędzie się debata na temat sytuacji na Ukrainie po wyborach.
On Wednesday, a debate will be held on the situation in Ukraine following the elections.
PolishDebata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
Debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (debate)
PolishDebata na temat migracji przybiera charakter skrajny w wielu państwach członkowskich.
The migration debate is completely polarised in many Member States.
PolishObecnie w Japonii toczy się żywa debata na temat zmian klimatycznych.
At the moment a lively debate is taking place in Japan on climate change.