« denny » traduction en anglais

PL

« denny » en anglais

volume_up
denny {adj. m.}
PL

denny {adjectif masculin}

volume_up
1. général
W zasadzie, mówi się że niektóre z nich mogą mieć nawet 3000 lat, dlatego też trałowanie denne powinno być zabronione.
In fact, it's thought that some of these are as much as 3,000 years old, which is one reason that bottom trawling should not be allowed.
Nie wystarczy jedynie ograniczyć odrzuty, ponieważ trałowanie denne na głębokich wodach ma relatywnie wysoki wpływ na przyławiane i odrzucane gatunki.
It is not sufficient simply to reduce discards, as bottom-trawling in deep water has a relatively high impact on by-catch and discard species.
Takim samym zbiorowiskiem substancji trujących są osady denne w jeziorach i sztucznych zbiornikach wodnych.
Deposits on the bottoms of lakes and artificial reservoirs also store poisonous substances.
2. Biologie
Jeżeli chodzi o ryby denne, to od 2007 roku na szelfie kontynentalnym Mauretanii biomasa zmniejszyła się o 75 %.
As for demersal fish, the biomass has been reduced by 75% on the Mauritanian continental shelf since 2007.