« dla osób » traduction en anglais

PL

« dla osób » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dla osób » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dla osób » en anglais

dla préposition
dla
dla conjonction
osoba substantif
English

Exemples d'usage pour « dla osób » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDla takich osób określenie "pozornie samozatrudniony” byłoby bardziej odpowiednie.
For such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
Polish„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.
"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
PolishPierwszy z nich dotyczy opieki domowej dla osób cierpiących na poważne choroby.
The first is the issue of home support for patients who are seriously ill.
PolishZalecana dawka dla osób dorosłych wynosi 0, 1 mmol na kilogram masy ciała (mmol/ kg MC).
The recommended dose for adults is 0.1 mmol per kilogram body weight (mmol/ kg BW).
PolishPo co jest więc ta flota - dla rozrywki dzieci i osób starszych na Krymie?
Why is the fleet there, then - to entertain kids and the elderly in Crimea?
PolishDla tych osób powinniśmy stworzyć strategie równe tym, jaki opracowujemy dla pozostałych.
We should develop strategies for these people in the same way as we do for others.
PolishZalecana dawka leku Ebixa dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg raz na dobę.
The recommended dose of Ebixa for adults and elderly patients is 20 mg once a day.
PolishJeśli chodzi o zaplecze finansowe dla tych osób, to jest to sprawa państw członkowskich.
As for the funding for these people, that is a matter for the Member States.
PolishSą one być może nieco trudne do zrozumienia dla osób przysłuchujących się tej debacie.
They are perhaps a little difficult for anyone listening to this debate to understand.
PolishStanowi to szczególnie problem dla tych osób, które potrzebują informacji w języku ojczystym.
This is especially a problem for those who need information in their own language.
PolishPrzeprowadziłem test smakowy dla 20 osób, używając tej i 5 innych oliw.
I did a blind taste test of this with 20 people and five other olive oils.
PolishNavigation Path: Home > Euro > Cechy rozpoznawcze dla osób niedowidzących
Navigation Path: Home > The euro > For the visually impaired
PolishChciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
PolishPrzeznaczone są dla osób, które mają już podstawową wiedzę na ten temat.
It is for audiences who already have a basic understanding of the topic.
PolishTo przede wszystkim tragedia dla wszystkich dotkniętych tym osób.
It is, first and foremost, a tragedy for all those people who have been affected.
PolishStandardowa dawka dla osób dorosłych wynosi 100 lub 200 mg raz lub dwa razy na dobę.
The standard dose for adults is 100 or 200 mg, once or twice a day.
PolishPo pierwsze, opracowany został wspólny pakiet środków dla młodzieży i osób starszych.
Firstly, a combined package for young and old has been put together.
PolishZalecana dawka preparatu Stocrin dla osób dorosłych wynosi 600 mg raz na dobę.
The recommended dose of Stocrin for adults is 600 mg once a day.
PolishZalecana dawka preparatu Sustiva dla osób dorosłych wynosi 600 mg raz na dobę.
The recommended dose of Sustiva for adults is 600 mg once a day.
PolishCzy są jakieś przyczyny, dla których nie ma tutaj tych osób, dla których nie ma tu sprawozdawcy?
Do we have a reason why these people are not here, why the rapporteur is not here?

Autres mots

Polish
  • dla osób