« dla pacjenta » traduction en anglais

PL

« dla pacjenta » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dla pacjenta » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dla pacjenta » en anglais

dla préposition
dla
dla conjonction
pacjent substantif

Exemples d'usage pour « dla pacjenta » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishSchemat dawkowania i podawania należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta.
The dosage and administration schedule should be individualised for each patient.
PolishW razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.
If you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.
PolishPełna instrukcja jest dołączona w formie aneksu do „ Ulotki dla Pacjenta ”.
A complete set of instructions is provided in the Annex to the Package Leaflet.
PolishOpakowanie zawiera dawkę wymaganą dla pacjenta podczas pierwszego miesiąca terapii.
This package corresponds to the patient needs for the first month of therapy.
PolishZawiera laktozę i lecytynę sojową: dodatkowe informacje w ulotce dla pacjenta.
Contains lactose and soya lecithin: see the package leaflet for further information.
PolishPełne dane informujące o tym, jak obliczać dawki, znajdują się w ulotce dla pacjenta.
Full details on how to calculate the doses are included in the Package Leaflet.
PolishZawiera rycynowy glicerol makrogolu, sorbitol oraz etanol (patrz Ulotka dla pacjenta)
Contains macrogolglycerol ricinoleate, sorbitol and ethanol (see package leaflet)
PolishLekarz prowadzący ustala dawkę leku i sposób leczenia odpowiedni dla danego pacjenta.
Your doctor will prescribe a dose and treatment regimen that is right for you.
PolishLekarz zdecyduje, czy lek Epoetin alfa HEXAL jest niewłaściwy dla pacjenta.
Your doctor can decide whether Epoetin alfa HEXAL is not working properly for you.
PolishNajkorzystniejszą dla pacjenta kombinację leków ustala lekarz prowadzący.
Your doctor will discuss with you which combination of medicines is best for you.
PolishZawiera barwnik E102 i laktoza; więcej informacji podano w ulotce dla pacjenta.
Contains colouring agent E102 and lactose; see package leaflet for further information.
PolishULOTKA DLA PACJENTA na do pu sz cz en ie do ob ro tu ULOTKA DLA PACJENTA:
PACKAGE LEAFLET ng er au th or is ed PACKAGE LEAFLET – INFORMATION FOR THE USER
PolishObszerne instrukcje dotyczące podawania leku zostały zamieszczone w ulotce dla pacjenta.
Comprehensive instructions for administration are given in the package leaflet.
PolishBłędy w sposobie stosowania leku mogą mieć poważne następstwa dla zdrowia pacjenta.
Errors in how you take this medicine may have serious health consequences.
Polishkażdemu pacjentowi należy przypomnieć, że powinien przeczytać Ulotkę dla pacjenta
each patient should be reminded to read the Package Leaflet included in the Ziagen pack.
PolishPełne szczegółowe dane pouczające jak obliczać dawki znajdują się w ulotce dla pacjenta.
The full detail on how to calculate the doses is included in the Package Leaflet.
PolishWięcej informacji o preparacie Orgalutran znajduje się w ulotce dla pacjenta.
For further information on how to use Orgalutran, see the Package Leaflet.
PolishPełne szczegółowe dane pouczające jak obliczać dawki znajdują się w ulotce dla pacjenta.
Full details on how to calculate the doses are included in the Package Leaflet.
PolishPełne instrukcje dotyczące przechowywania zawarte są w Ulotce dla pacjenta.
Refer to the Patient Information Leaflet for complete storage instructions.
PolishCharakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie i ulotka dla pacjenta zaproponowane
The Summary of Products Characteristic, labelling and package leaflet proposed by the

Autres mots

Polish
  • dla pacjenta