« do żadnej » traduction en anglais

PL

« do żadnej » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do żadnej » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do żadnej » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
żaden pronom
żądny adjectif

Exemples d'usage pour « do żadnej » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishJeżeli Europa nie będzie konsekwentna, nie będzie miała do odegrania żadnej roli.
If Europe does not take a consistent line, then it has no role to play.
PolishJest pani jednak w błędzie twierdząc, że UE nie ma tutaj żadnej roli do odegrania.
But you are wrong if you say that the EU has no role to play here.
PolishPrzez tydzień nie doszło do żadnej zmiany ustaw ani składu Komisji Wyborczej.
For a week, there has been no change to laws, nor to the composition of the Electoral Commission.
PolishI rzekł Piłat do przedniejszych kapłanów i do ludu: Żadnej winy nie znajduję w tym człowieku.
And Pilate said unto the chief priests and the multitudes, I find no fault in this man.
PolishOdrzucam zarzut, że Rada nie przywiązuje żadnej wagi do ochrony środowiska.
I reject the notion that the Council did not attach any importance to environmental protection.
PolishCzy może dlatego, że traktaty nie oferują właściwie żadnej podstawy do zawarcia takiego porozumienia?
Could this be because there is actually no basis for this agreement in the Treaties?
PolishNie da się do tego w żadnej mierze przyrównać zauważalności Unii.
PolishNiektórzy posłowie tej Izby nie należą do żadnej grupy.
PolishWszakże do żadnej z nich nie był posłany Elijasz, tylko do Sarepty, miasta Sydońskiego, do jednej wdowy.
and unto none of them was Elijah sent, but only to Zarephath, in the land of Sidon, unto a woman that was a widow.
PolishDoświadczają one poważnych trudności nie mając do dyspozycji żadnej alternatywy, czy sposobu przezwyciężenia obecnej sytuacji.
They are suffering hardship without having any other options or means of overcoming the situation.
PolishJa nie przystąpię do żadnej paneuropejskiej partii.
PolishJeżeli istnieją osadzeni, którzy nie należą do żadnej z tych dwóch kategorii, należy ich uwolnić i wysłać do domu.
If there are detainees who fall into neither of these two categories, then they should be freed and sent home.
PolishNigdy nie przystąpię do żadnej paneuropejskiej partii.
PolishJednakowoż nie przywiązuje się do nich żadnej wartości.
PolishPrzede wszystkim Parlament Europejski nie ma żadnych kompetencji w tym zakresie i żadnej władzy do podejmowania jakichkolwiek działań.
Apart from anything else, Parliament has no competence here, and no power to act one way or the other.
PolishPo badaniu angiograficznym, pacjenci byli przyporządkowani: do żadnej grupy (33 %), do PCI (56 %) lub do CABG (11 %).
Following angiographic assessment, patients were triaged to either medical management (33 %), PCI (56 %) or CABG (11 %).
PolishZe swojej strony Europa wciąż wysyła niejednoznaczne komunikaty co sprawie przystąpienia Turcji do UE, co w żadnej mierze nie pomaga.
For its part, Europe is still sending ambiguous messages about accession, which are doing nothing to help.
PolishNie może być co do tego żadnej wątpliwości.
PolishKontrola nie jest celem systemu i nie może i nie będzie on wykorzystywany do żadnej kontroli rolników w Unii Europejskiej.
Control is not the aim of this system and it cannot and will not be used for any control of farmers within the European Union.
PolishDo żadnej z tych rzeczy nie możemy dopuścić.

Autres mots

Polish
  • do żadnej