« do chóru » traduction en anglais

PL

« do chóru » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do chóru » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do chóru » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
chór substantif

Exemples d'usage pour « do chóru » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishWielka niewiadoma jest zawsze zbyt łatwym zagrożeniem i bardzo łatwo przyłączyć się do tego szczególnego chóru.
The great unknown is always too easy a threat, and it is easy to join that particular chorus.
PolishTak z tydzień później, przyszedł do mnie kolega i powiedział "Słuchaj, musisz zapisać się do chóru!
And about a week later, a friend of mine came to me and said, "Listen, you've got to join choir. ~~~ At the end of the semester, we're taking a trip to Mexico, all expenses paid.
PolishPrzyłączam się do dziękczynnego chóru rozbrzmiewającego dla pana z różnych stron Izby oraz do najlepszych życzeń.
Commissioner Špidla, I would like to join in the chorus of thanks given to you from different quarters of the Chamber and in all the good wishes.
PolishZ łatwością dołączam do chóru gratulacji w związku z euro oraz z dziesięcioleciem euro.
- (SV) Madam President, Commissioner, I have no difficulty joining in with the chorus of congratulations for the euro and the first ten years with the euro.
PolishChciałabym bardzo przyłączyć się do chóru składających podziękowania i gratulacje, które dziś wieczór są czymś więcej niż tylko formalnością.
Madam President, I would very much like to join the chorus of thanks and congratulations, which are more than a mere formality this evening.
PolishNie dodawajmy głosu tego miejsca do chóru podżegaczy wojennych, domagających się trzeciego, nielegalnego ataku Zachodu na świat Islamu, który przyniósłby efekt przeciwny do zamierzonego.
Do not add the voice of this place to the warmongers' chorus for a third illegal and counterproductive attack by the West on the Muslim world.

Autres mots

Polish
  • do chóru