« do nóg » traduction en anglais

PL

« do nóg » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do nóg » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do nóg » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
noga substantif

Exemples d'usage pour « do nóg » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishA kazawszy zaświecić, wpadł tam, a drżąc przypadł do nóg Pawłowi i Syli:
And he called for lights and sprang in, and, trembling for fear, fell down before Paul and Silas,
PolishŚrednia dawka ropinirolu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego zespołem niespokojnych nóg wynosiła 2, 0 mg na dobę.
The mean dose of ropinirole for the moderate to severe patients was 2.0 mg/ day.
PolishI stało się, gdy wchodził Piotr, zabieżawszy mu Kornelijusz, przypadł do nóg jego i pokłonił się.
And when it came to pass that Peter entered, Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him.
PolishA oto przyszedł jeden z przełożonych bóżnicy, imieniem Jairus, a ujrzawszy go, przypadł do nóg jego.
And there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and seeing him, he falleth at his feet,
PolishPrzypadłszy tedy on spółsługa jego do nóg jego, prosił go, mówiąc: Miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko.
So his fellow-servant fell down and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee.
PolishAlbowiem usłyszawszy o nim niewiasta, której córeczka miała ducha nieczystego, przyszła i przypadła do nóg jego,
But straightway a woman, whose little daughter had an unclean spirit, having heard of him, came and fell down at his feet.
PolishTak więc niewidomy mężczyzna uklęknął, właśnie tak, i rzekł do mężczyzny bez nóg, by ten wspiął się na jego plecy. ~~~ I wstał.
So the blind man went down on his knees, down like this, and told the man with no legs to go over his back, and stood up.
PolishAle Maryja, gdy tam przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego i rzekła: Panie
Mary therefore, when she came where Jesus was, and saw him, fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
PolishJeśli u pacjenta stwierdzono dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej) lub chorobę naczyń obwodowych (zmniejszenie dopływu krwi do nóg):
If you have been diagnosed with angina (chest pain), or peripheral arterial disease (reduced blood flow to the legs):
PolishA oto przyszedł mąż imieniem Jairus, a ten był przełożonym bóżnicy; a przypadłszy do nóg Jezusowych, prosił go, aby wszedł w dom jego.
And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus' feet, and besought him to come into his house;
PolishSIFROL jest wskazany w objawowym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego zespołu niespokojnych nóg w dawkach do 0, 54 mg zasady (0, 75 mg soli) (patrz punkt 4. 2).
SIFROL is indicated for symptomatic treatment of moderate to severe idiopathic Restless Legs Syndrome in dosages up to 0.54 mg of base (0.75 mg of salt) (see section 4.2).
PolishMIRAPEXIN jest wskazany w objawowym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego zespołu niespokojnych nóg w dawkach do 0, 54 mg zasady (0, 75 mg soli) (patrz punkt 4. 2).
MIRAPEXIN is indicated for symptomatic treatment of moderate to severe idiopathic Restless Legs Syndrome in dosages up to 0.54 mg of vase (0.75 mg of salt) (see section 4.2).
PolishMIRAPEXIN jest wskazany w objawowym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego zespołu niespokojnych nóg w dawkach do 0, 54 mg zasady (0, 75 mg soli) (patrz punkt 4. 2).
MIRAPEXIN is indicated for symptomatic treatment of moderate to severe idiopathic Restless Legs Syndrome in dosages up to 0.54 mg of base (0.75 mg of salt) (see section 4.2).
PolishMIRAPEXIN w postaci tabletek jest wskazany w objawowym leczeniu umiarkowanego do ciężkiego zespołu niespokojnych nóg w dawkach do 0, 54 mg zasady (0, 75 mg soli) (patrz punkt 4. 2).
MIRAPEXIN is indicated for symptomatic treatment of moderate to severe idiopathic Restless Legs Syndrome in dosages up to 0.54 mg of base (0.75 mg of salt) (see section 4.2).

Autres mots

Polish
  • do nóg