« do obsługi » traduction en anglais

PL

« do obsługi » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do obsługi » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do obsługi » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
obsługa substantif

Exemples d'usage pour « do obsługi » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishOpisaną tu procedurą testowania nie są objęte następujące przyrządy do obsługi banknotów:
The following banknote handling equipment is not covered by this test procedure:
PolishNie prowadzono badań nad zdolnością do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
No studies on the ability to drive and use machines have been performed.
PolishRozwijają kadrę trenerską do obsługi oprogramowania na swoim uniwersytecie.
They're developing a software-training environment in their universities.
PolishNie badano wpływu leku Bondronat na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
The effects of Bondronat on the ability to drive or to use machines has not been studied.
PolishRemeron ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Remeron has minor or moderate influence on the ability to drive and use machines.
PolishEurosystem opracował jednolitą procedurę testowania typów urządzeń do obsługi banknotów.
The Eurosystem has established common test procedures for types of banknote handling machine.
PolishNie wydaje się, żeby lek Kuvan wpływał na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
Kuvan is not expected to affect the ability to drive and use machines. '
PolishNie obejmują one także urządzeń do obsługi banknotów (por.
Moreover, banknote handling machines do not fall within the scope of these tests
Polishwykaz urządzeń do obsługi banknotów przetestowanych z wynikiem pozytywnym
 See the list of successfully tested banknote handling machines
PolishZ tego powodu zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn może ulec osłabieniu.
Therefore, the ability to drive or use machines can be reduced.
PolishZdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może być ograniczona po wlewie leku Paxene.
Following an infusion of Paxene, your ability to drive or operate machinery may be affected.
PolishWidzimy dziś jak zróżnicowane są, co do punktualności kultury obsługi nasze lotniska.
We are all aware that at the moment our airports differ considerably as regards punctuality culture.
PolishZob. procedura testowania urządzeń do obsługi banknotów obowiązująca w Eurosystemie  Zob.
See the Eurosystem test procedure for banknote handling machines
PolishPonadto, brak danych na temat wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
In addition, no studies on the effects on ability to drive and use machines have been performed.
PolishZ tego powodu zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn może ulec zmniejszeniu.
Therefore, the ability to drive or use machines can be reduced.
PolishNależy wtedy powstrzymać się od prowadzenia samochodu lub obsługi maszyn do czasu ustąpienia tego objawu.
If you are affected you should not drive or use machines until this resolves.
PolishIlość alkoholu w produkcie może ograniczać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
The amount of alcohol in this product may impair your ability to drive or use machines.
PolishPrzed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyny należy zasięgnąć porady lekarza.
Ask your doctor for advice before you drive or operate machinery.
PolishPrzed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub do obsługi maszyn należy upewnić się, że reakcje są prawidłowe.
Make sure that your reactions are normal before driving or operating machines.
PolishInstrukcja obsługi dostępna wraz ze wstrzykiwaczem służy do nauki prawidłowej obsługi wsztrzykiwacza.
A user manual is available with the Preotact pen to instruct patients on the correct use of the pen.

Autres mots

Polish
  • do obsługi