« do odwiedzenia » traduction en anglais

PL

« do odwiedzenia » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do odwiedzenia » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do odwiedzenia » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
odwieść verbe

Exemples d'usage pour « do odwiedzenia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Polish Z okazji dziesiątej rocznicy EBC zaprasza do odwiedzenia swojej siedziby w budynku Eurotower.
On its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.
PolishZapraszam Pana do odwiedzenia naszych służb - zawsze bardzo nas cieszy każda możliwość współdziałania z Parlamentem Europejskim.
You are very welcome to visit our services - we are always very happy to interact with the European Parliament.
PolishIgnacego - całkowicie rujnującego jego symetrię, jednak z drugiej strony - niezwykłe miejsce do odwiedzenia.
A spectacular framework, inside of which you see, usually, extraordinary blue sky.
PolishPamiętam, że jako młody, nowo wybrany poseł do szwedzkiego parlamentu zostałem zaproszony do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego.
I remember how as a young, newly elected member of the Swedish parliament I was invited to visit the European Parliament.
PolishTo wspaniałe przeżycie, zachęcam do odwiedzenia tego miejsca w tym czasie, bo to naprawdę amerykańskie przeżycie.
And it's a great experience, and I really encourage you to drop in at that diner during that time, because that's quite essential American experience.
PolishAle zamiast o nich mówić, wolałbym zachęcić państwa do odwiedzenia stron UNICEF-u oraz V-Day, na których oczywiście można znaleźć wszystko, co da się powiedzieć na ten temat.
Rather than talk about them, however, I invite you to visit the UNICEF and V-Day websites, which obviously say all there is to say about this subject.
PolishPragnę Państwa poinformować, że wystosowałem już do pani Suu Kyi zaproszenie do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego i wystąpienia podczas jednej z naszych sesji plenarnych.
I would like to inform you that I have already sent Mrs Suu Kyi an invitation to visit the European Parliament and to address one of our plenary sessions.
PolishSugeruję także, aby połączył pan swoje wpływy polityczne z wpływami przewodniczącego Buzka w celu zaproszenia prezydenta Obamy do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego.
I also suggest, Mr Van Rompuy, that you combine your political influence with that of President Buzek so that we may invite President Obama to come and address our European Parliament.

Autres mots

Polish
  • do odwiedzenia