« do ucha » traduction en anglais

PL

« do ucha » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do ucha » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do ucha » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
ucho substantif

Exemples d'usage pour « do ucha » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishOczywiście, to dość prymitywne w porównaniu do normalnego ucha wewnętrznego.
Now actually, this is quite crude in comparison to our regular inner ear.
PolishNiech przyjdzie przed oblicze twoje modlitwa moja; nakłoń ucha twego do wołania mego.
For my soul is full of troubles, And my life draweth nigh unto Sheol.
PolishPodawać krople o temperaturze pokojowej (nie wkraplać zimnego leku do ucha)
Use at room temperature (do not instill cold material into the ear).
PolishZakażenia prowadzą często do zapalenia ucha/ uszu (zaczerwienienie, obrzęk i swędzenie).
They often lead to the ear(s) being inflamed (red, swollen and itchy).
PolishW przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha.
For ear mite treatment, do not apply directly to the ear canal.
PolishAle wyszeptał mi do ucha, ze chiałby, abym w Białym Domu pracowała bezpośrednio dla niego.
But he did whisper in my ear that he wanted me to work directly for him in the White House.
PolishNakłonię do przypowieści ucha mego, wyłożę przy harfie zagadkę moję.
Wherefore should I fear in the days of evil, When iniquity at my heels compasseth me about?
PolishDla psów o wadze poniżej 2 kg podawać 2 krople do ucha raz dziennie.
With dogs weighing under 2 kg, apply 2 drops to the ear once a day.
PolishJak gdyby siedział tuż obok szepcząc bóg wie co do ucha.
It's like the guy is sitting next to you, whispering who knows what into your ear.
PolishZaobserwowano w stopniu łagodnym do umiarkowanego zaczerwienienie ucha (u 2, 4 % leczonych psów).
Mild to moderate redness of the ear was common (2.4 % of treated dogs).
PolishDla psów o wadze powyżej 15 kg podawać 8 kropli do ucha raz dziennie.
Dogs weighing 15 kg or more, apply 8 drops to the ear once a day.
PolishDla psów o wadze poniżej 2 kg podawać 2 krople do ucha raz dziennie.
Dogs weighing under 2 kg, apply 2 drops to the ear once a day.
PolishPrzyznać, że gdy idziesz na prawo, mały głosik szepcze ci do ucha o Atticusie Finchu.
Acknowledge, when you go to law school, that a little voice is whispering in your ear about Atticus Finch.
PolishDla psów o wadze 2- 15 kg podawać 4 krople do ucha raz dziennie.
With dogs weighing 2-15 kg, apply 4 drops to the ear once a day.
PolishAno lubi mówić, jak się zmarłym zmarło, tym, którzy mu szepczą do ucha.
He likes to tell you how the deceased got deceased, the people he's talking to through his ear, you see?
PolishDla psów o wadze 2- 15 kg podawać 4 krople do ucha raz dziennie.
Dogs weighing 2-15 kg, apply 4 drops to the ear once a day.
PolishZastosować jedną dawkę (1ml) produktu do chorego ucha.
Administer one dose (1 ml) of the product in each affected ear.
PolishNależy stosować produkt leczniczy weterynaryjny o temperaturze pokojowej (nie wkraplać zimnego leku do ucha).
The veterinary medicinal product should be used at room temperature (i. e. do not instill cold product).
PolishDawka wynosi 1 ml i jest podawana bezpośrednio do ucha w drodze jednej aktywacji pompki dołączonej do butelki.
The dose is 1 ml, which is given directly into the ear by one activation of the pump supplied with the bottle.
PolishWszczepia się je chirurgicznie do ucha wewnętrznego.

Autres mots

Polish
  • do ucha