« do zaburzenia » traduction en anglais

PL

« do zaburzenia » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zaburzenia » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zaburzenia » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zaburzenia substantif
zaburzyć verbe

Exemples d'usage pour « do zaburzenia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDoprowadziło to do niebezpiecznego zaburzenia równowagi w jednej dziedzinie.
This has produced a very dangerous imbalance in one area in particular.
PolishLeczenie hydrochlorotiazydem może prowadzić do zaburzenia równowagi elektrolitów w organizmie.
Treatment with hydrochlorothiazide may cause electrolyte imbalance in your body.
Polishdo zaburzenia snu, niezwykłe sny, apatia Zaburzenia układu nerwowego§
ge disorder, abnormal dreaming, apathy Nervous system disorders§ Very common:
Polishdo Zaburzenia serca Kołatanie serca, tachykardia Często:
Palpitation, tachycardia Cardiomyopathy Myocardial infarction, cardiac ischaemia
Polishzakrzepowe (≥1/ 1 000 do < 1/ 100) Zaburzenia ogólne i stany w miejscu
PolishW sporadycznych przypadkach dochodziło wtedy do rabdomiolizy i zaburzenia czynności nerek na skutek mioglobinurii.
Clarithromycin increased the Cmax and AUC of atorvastatin by 56 % and 80 % respectively.
PolishProwadzi to do zaburzenia cen i trudności w handlu.
This leads to distortion of prices and obstacles to trade.
Polishdo Zaburzenia oka Zaburzenia serca Zaburzenia naczyń
PolishNależy zauważyć, że pacjenci z GIST mogą mieć przerzuty do wątroby, które mogą prowadzić do zaburzenia jej czynności.
It should be noted that GIST patients may have hepatic metastases which could lead to hepatic impairment.
Polishdo Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
PolishMiędzy innymi dodano do niego poważne zaburzenia na rynku nieruchomości oraz bezpośredni wpływ na koszt finansowania.
Among other things, it adds severe real estate shocks, as well as an explicit impact on the cost of financing.
Polishdo nietrzymanie moczu Zaburzenia układu
PolishRozwiązania krajowe, jak na przykład te zaproponowane przez niektóre państwa członkowskie, doprowadziłyby jedynie do zaburzenia równowagi.
National solutions like those proposed by some Member States would only lead to imbalances.
PolishDziałania niepożądane produktu Doribax stwierdzone po dopuszczeniu do obrotu Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Adverse Drug Reactions Identified During Post-marketing Experience with Doribax Blood and the lymphatic system disorders
Polishdo nietrzymanie moczu Zaburzenia układu
PolishSkręt szyi (kurczowy kręcz szyi) Po wstrzyknięciu u pacjenta mogą wystąpić od łagodnych do ciężkich zaburzenia połykania.
Twisted neck (spasmodic torticollis) After the injection you may develop mild to severe swallowing difficulties.
PolishModyfikuje efekty patologicznie zwiększonych stężeń glutaminianu, które mogą prowadzić do zaburzenia czynności neuronów.
It modulates the effects of pathologically elevated tonic levels of glutamate that may lead to neuronal dysfunction.
PolishBadania na zwierzętach wykazały przenikanie tej substancji czynnej do mleka i zaburzenia rozwoju karmionych młodych.
Animal studies have shown excretion of this active substance in breast milk and an impaired development of suckling pups.
Polishdo Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Polishdo Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Autres mots

Polish
  • do zaburzenia