« do zespołu » traduction en anglais

PL

« do zespołu » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zespołu » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zespołu » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zespół substantif

Exemples d'usage pour « do zespołu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Polishleczeniu objawów umiarkowanego do ciężkiego idiopatycznego zespołu niespokojnych nóg.
treat the symptoms of moderate to severe primary Restless Legs Syndrome (RLS).
PolishObserwowano wystąpienie rabdomiolizy wtórnej do zespołu NMS lub ciężkiej dyskinezy.
In addition, rhabdomyolysis, secondary to NMS or severe dyskinesia, has been observed.
PolishNiektóre z odnotowanych przypadków prowadziły do niewydolności oddechowej lub zespołu ostrej be
th oedema, pulmonary infiltrates and pulmonary fibrosis have been reported.
PolishI dlatego wszystkich, którzy wierzą w taką ideę, zapraszamy do zespołu.
This is why all the people who believe in this type of spirit are welcome to be on that team.
PolishADARTREL jest lekiem stosowanym w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego, idiopatycznego zespołu niespokojnych nóg.
ADARTREL is used to treat the symptoms of moderate to severe idiopathic Restless Legs Syndrome.
PolishOd roku 1999 Ostermeier należy do zespołu kierowniczego berlińskiego teatru Schaubühne am Lehniner Platz.
Since 1999 he has been part of the artistic managerial team at the Berlin Schaubühne am Lehniner Platz.
PolishCo więcej, ostatnie wydarzenia potwierdziły niestety niezdolność tego zespołu do panowania nad sytuacją.
Moreover, recent developments have sadly highlighted the inability of that team to get to grips with events.
PolishPostanowiłem przejść na swoje... z 40 osobowego zespołu do jednej z zamierzeniem odkrycia swego oblicza.
And I started up a very small operation -- went from 40 people to one, in an effort to rediscover my innocence.
PolishU niektórych pacjentów przerwanie leczenia może prowadzić do zespołu odstawiennego środków blokujących działanie androgenów.
Treatment discontinuation may result in anti- androgen withdrawal syndrome in some patients.
PolishDzisiaj w Dharamsali rozpoczyna się 21. spotkanie tybetańskiego zespołu rozejmowego do spraw dialogu tybetańsko-chińskiego.
Today, the 21st meeting of the Tibetan Task Force for Sino-Tibetan Negotiations begins in Dharamsala.
PolishNagłe przerwanie leczenia dopaminergicznego może doprowadzić do pojawienia się złośliwego zespołu neuroleptycznego.
Abrupt discontinuation of dopaminergic therapy can lead to the development of aneuroleptic malignant syndrome.
PolishSzybko okazało sie jasne, że Abraham Lincoln wyrośnie na niedyskutowanego przywódcę tego trudnego do zarządzania zespołu.
But it soon became clear that Abraham Lincoln would emerge as the undisputed captain of this unruly team.
PolishNadmierna reakcja jajników rzadko prowadzi do zespołu nadmiernej stymulacji, o ile w celu indukcji owulacji nie podano hCG.
Excessive ovarian response seldom gives rise to significant hyperstimulation unless hCG is administered to induce ovulation.
PolishNadmierna reakcja jajników rzadko prowadzi do zespołu nadmiernej stymulacji, o ile w celu indukcji owulacji nie podano hCG.
Excessive ovarian response to gonadotrophin treatment seldom gives rise to OHSS unless hCG is administered to trigger ovulation.
PolishI że posiadasz taką charyzmę i styl zarządzania, które sprawią, że ludzie zechcą podążać za tobą, że bedziesz ich inspirował i motywował do bycia częscią twojego zespołu.
All right, then, having done all that, what else do I want to know as a VC?
PolishNadmierna reakcja reakcja jajników rzadko prowadzi do zespołu nadmiernej stymulacji, o ile w celu indukcji owulacji nie podano hCG.
Excessive ovarian response to gonadotrophin treatment seldom gives rise to OHSS unless hCG is administered to trigger ovulation.
PolishDwóch pracowników agencji zostało oddelegowanych do belgijskiego zespołu prowadzącego dochodzenie już kilka godzin po wypadku.
Two investigators from the agency joined the Belgian team in charge of the investigation just a few hours after the accident occurred.
PolishW przeciwieństwie do zespołu uwalniania cytokin, typowe reakcje nadwrażliwości występują zazwyczaj podczas pierwszych minut po rozpoczęciu infuzji.
In contrast to cytokine release syndrome, true hypersensitivity reactions typically occur within minutes after starting infusion.
PolishPraca komisji i Parlamentu musi być mocno zakotwiczona w czwartym sprawozdaniu Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu.
The work of the Committee and Parliament needs to be firmly anchored to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
PolishMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest również przewodniczącym Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.
The Minister of Culture and National Heritage is the chairperson of the Team for Combating Violations of Copyright and Related Rights.

Autres mots

Polish
  • do zespołu