« do zmian » traduction en anglais

PL

« do zmian » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zmian » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zmian » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zmiany substantif

Exemples d'usage pour « do zmian » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.
Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
PolishNiewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych.
Improper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.
PolishChciałbym odnieść się do dwóch zagadnień: zmian klimatu oraz badań i rozwoju.
I would like to speak on two topics: climate change, and research and development.
PolishPotrzebowaliśmy swobody dokonywania zmian, ale do tego potrzebowaliśmy też ambicji.
We needed to have the room to change things but, for that, we needed ambition.
PolishTo prezydencja francuska uratowała wspólne podejście do spraw zmian klimatycznych.
It was the French Presidency that saved the joint approach to climate change issues.
Polish"zdolność do zmian” Unii.
First, enlargement has highlighted the Union's so-called 'capacity for change'.
PolishWidoczna stała się także nieodpowiedniość zmian do paktu stabilności i wzrostu.
The inadequacy of the revision to the Stability and Growth Pact has also become clear.
PolishPani komisarz, pytanie jest proste, czy w Europie jest klimat do takich zmian?
Mrs Hedegaard, the question is simple - is there a climate for such change in Europe?
PolishPoza tym na specjalnej stronie Facebooka możesz zobowiązać się do konkretnych zmian.
There is also a special Facebook page where you can sign up for specific challenges.
PolishObaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.
Both partners should agree on a common approach to containing climate change.
PolishProces helsiński przyczynił się do ważnych zmian historycznych w Europie.
The Helsinki Process has contributed to important historical changes in Europe.
PolishWprowadzenie na obecnym etapie zmian do wytycznych mogłoby zakłócić ten proces.
Making changes to the guidelines at this stage could disrupt the process.
PolishGłosowałem zasadniczo za przyjęciem proponowanych zmian do tego rozporządzenia.
I voted broadly in favour of the proposed amendments to this regulation.
PolishW przypadku benzyny bezołowiowej nie dojdzie niestety do zmian tego rodzaju.
In the case of unleaded petrol, unfortunately, there will be no change by this means.
PolishPreparat TESLASCAN można także stosować w połączeniu z MRI do badania zmian w trzustce.
TESLASCAN can also be used with MRI to investigate lesions of the pancreas.
PolishMam zamiar powiedzieć to również przyszłej pani komisarz do spraw zmian klimatycznych.
I am also going to say this to the future Commissioner responsible for climate change.
PolishTaka sytuacja jest uwłaczająca i stanowi przeszkodę na drodze do wszelkich zmian.
That is indecent and it is also an obstacle to all other development.
PolishSądzę, że mogą się państwo przyczynić do wspierania procesu demokratycznych zmian.
I think you can contribute to this fostering of a democratic process.
PolishOkazja do zmian pojawia się w rzadko i musimy dać się jej ponieść."
The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
PolishTo najlepsze miejsce na planecie, do studiowania historii zmian klimatu.
It is the best place on the planet, many say, to study the history of climate change.

Autres mots

Polish
  • do zmian