« dobie Internetu » traduction en anglais

PL

« dobie Internetu » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dobie Internetu » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dobie Internetu » en anglais

doba substantif
Internet substantif

Exemples d'usage pour « dobie Internetu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishBędzie to także wersja odpowiednia w dobie Internetu, o czym wspomniano podczas debaty.
This will also be a version for the age of the Internet, as was mentioned in the debate.
PolishW jaki sposób można w dobie Internetu uprościć proces uznawania praw autorskich?
How can copyright clearance be simplified in the internet age?
PolishMówimy tutaj o prywatności w dobie Internetu, a nie o prywatności jako o abstrakcyjnym pojęciu.
We are speaking now about privacy in the era of the Internet and not privacy as an abstract notion.
PolishDlatego właśnie ważne jest, aby prawa państw członkowskich pozostały takie jak dotychczas, nawet w dobie Internetu.
That is why it is important that the rights of Member States remain as before, even in the age of the internet.

Autres mots

Polish
  • dobie Internetu