« drażliwa kwestia » traduction en anglais

PL

« drażliwa kwestia » en anglais

PL drażliwa kwestia
volume_up
{féminin}

drażliwa kwestia
volume_up
sore point {substantif}
Jest jednak, oczywiście, jedna drażliwa kwestia, a mianowicie obszar, w którym konieczna jest poprawa.
Of course, it also touches on a sore point, namely, the area where improvements are needed.

Traductions similaires pour « drażliwa kwestia » en anglais

drażliwy adjectif
kwestia substantif

Exemples d'usage pour « drażliwa kwestia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW szczególności chciałem zająć się drażliwą kwestią równowagi między życiem a pracą.
In particular, I decided I would try to address the thorny issue of work-life balance.
PolishMam też świadomość, że jest to kwestia drażliwa w kontekście względnej stabilności.
I am also fully aware of the sensitivity of this issue in relation to relative stability.
PolishZajęli się oni ważną kwestią, a zarazem kwestią drażliwą i wzbudzającą sprzeczne emocje.
They have dealt with an important issue eliciting sensitive and contrasting emotions.
PolishWażna i drażliwa kwestia wspólnej polityki rolnej budzi duże nadzieje.
Hopes are high regarding the very important and sensitive matter of the common agricultural policy.
PolishDzisiaj głównym problemem jest przejrzystość, chociaż oczywiście treść jest również drażliwą kwestią.
The main issue today is transparency, although naturally, the content is also sensitive.
PolishTo jest najprawdopodobniej najbardziej drażliwa kwestia związana z polityką europejską wobec Białorusi.
That is probably the most sensitive issue in connection with European policy towards Belarus.
PolishTen problem stał się już bardzo drażliwą kwestią polityczną i spowodował zmniejszenie zaufania pokładanego w rządzie.
It has become a very sensitive political issue and it has eroded confidence in the Government.
PolishAdopcja dzieci jest kwestią szczególnie drażliwą.
The adoption of children is a particularly sensitive issue.
PolishRada oczekuje, że zajmiemy się tą delikatną i drażliwą kwestią.
PolishZ pewnością kabotaż jest kwestią bardzo drażliwą.
PolishByła ona przez długi czas kwestią drażliwą.
PolishBardzo drażliwa kwestia Icesave pozostaje otwarta, a w sobotę odbędzie się referendum gromadzące Islandczyków przy urnach wyborczych.
The very thorny issue of 'Icesave remains open, and on Saturday there will be a referendum which will bring Icelanders to the polls.
PolishSwoboda przepływu jest drażliwą kwestią, w szczególności dla osób, które urodziły się pod jarzmem okupacji lub zostały pozbawione wolności.
Freedom of movement is a sensitive issue, particularly for people who have borne the yoke of occupation and have been deprived of freedom.
PolishMoja kolejna uwaga dotyczy obszaru corocznych sprawozdań na temat działań instytucji, w którym nastąpił pewien postęp, jednak jest to drażliwa kwestia.
My second point concerns the annual reports on the activities of the institutions, where there has been some improvement, but this is a sensitive topic.
PolishTransfer danych masowych jest oczywiście kwestią bardzo drażliwą i oczywiście podczas negocjacji będziemy czynić wysiłki w kierunku dalszego zmniejszenia strumienia przepływu danych.
Transfer of bulk data is, of course, sensitive, and we will strive for further reductions in the volume of data during the negotiations.