« dramatyczna » traduction en anglais

PL

« dramatyczna » en anglais

PL dramatyczna
volume_up
{adjectif féminin}

Najbardziej dramatyczną jego oznaką jest wysoki poziom bezrobocia.
Its most dramatic sign is the high level of unemployment.
Sytuacja jest dramatyczna, a także nie do przyjęcia.
This situation is dramatic and it is also unacceptable.
Dramatyczna jest wewnętrzna sytuacja polityczna, jeśli chodzi o prawa człowieka i demokrację.
The internal political situation is dramatic where human rights and democracy are concerned.

Synonymes polonais de « dramatyczny »

dramatyczny

Exemples d'usage pour « dramatyczna » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishZ przerażeniem widzimy, jak dramatyczna sytuacja przerodziła się w tragedię.
We are all shocked to see that a desperate situation has now turned to tragedy.
PolishJest to niezwykle dramatyczna i niedopuszczalna sytuacja, w związku z którą musimy podjąć działania.
This is an extremely poor and intolerable situation we need to take action against.
PolishJednak sytuacja kobiet muzułmańskich w dzisiejszym świecie, również w Europie, jest dramatyczna.
However, the situation of Muslim women in the world today, including in Europe, is tragic.
PolishSytuacja w Darfurze jest dramatyczna.
author. - Madam President, the situation in Darfur is desperate.
PolishSytuacja uchodźców erytrejskich na Synaju jest dramatyczna.
Mr President, the situation of the Eritrean refugees in Sinai is tragic.
PolishMiejmy nadzieję, że sytuacja już nigdy nie będzie tak dramatyczna.
PolishSytuacja na rynkach rolnych jest dramatyczna.
PolishTo była dramatyczna zmiana w moim życiu zawodowym.
PolishObecna sytuacja w tym zakresie jest dramatyczna.
PolishSytuacja jest naprawdę dramatyczna: tradycyjny sektor gospodarki podupada w kraju mającym 550 km wybrzeża.
This is a truly tragic situation, in which a traditional sector of the economy is being destroyed in a country with a 550 km coastline.
PolishPomyślmy na przykład, jak Frontex może pomóc zmniejszyć dramatyczną liczbę zgonów na morzu, która w ostatnich dziesięciu latach przekroczyła 12 tysięcy?
For example, how can Frontex help bring down the tragic number of deaths at sea, over 12 000 in the last 10 years?
PolishPokazuje także, że społeczność międzynarodowa może i musi działać, gdy sytuacja staje się dramatyczna, jak miało to miejsce w Sudanie.
It also shows that the international community can and must act when such situations reach the extremes that the Sudanese situation has reached.
PolishKażde państwo członkowskie, które z niej wyjdzie - a pani poseł Le Pen chce, żeby zrobiła to Francja - będzie miało do czynienia z dramatyczną dewaluacją swojej nowej waluty.
Any Member State leaving the euro - which is what Mrs Le Pen wants for France - would see its new currency dramatically devalued.
PolishSytuacja pięciu tysięcy Hmongów uchodźców, którzy obecnie przebywają w obozach w północnej Tajlandii i którzy są prześladowani jako mniejszość, jest również dramatyczna.
The 5 000 Hmong refugees who are currently living in camps in northern Thailand and who are a persecuted minority are also in an appalling situation.
PolishZnaczny wzrost bezrobocia jest najbardziej dramatyczną konsekwencją światowego kryzysu gospodarczego.
President of the Commission. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, the sharp rise in unemployment is the most serious consequence of the world economic crisis.
PolishJednak nie zobaczyliśmy cudów; po prostu ktoś wziął odpowiedzialność za dramatyczną sytuację, do której doprowadziło 15 lat nieskutecznych działań lub braku działań.
There have been no miracles, however; responsibility has simply been assumed for a drastic situation that has been consolidated over 15 years of ineffective or non-existent action.
PolishJeżeli nie stawimy czoła temu wyzwaniu właśnie teraz i nie wykroczymy poza ten kryzys, pozostawimy po sobie dramatyczną spuściznę: miliard ludzi nie będzie w stanie przeżyć.
If we do not grasp this challenge right now and look forward beyond this crisis, we will leave behind a legacy of such awful proportions that a billion people will find themselves unable to live.
PolishJak już słyszeliśmy i jak wszyscy wiemy, sytuacja Jemenu pod względem społecznym i gospodarczym, jak również pod względem spójności społecznej jest dramatyczna.
(EL) Madam President, as we have already heard and as we all realise, the situation in Yemen is drastic from a social and economic point of view and from the point of view of social cohesion.