« dramatyczny sposób » traduction en anglais

PL

« dramatyczny sposób » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dramatyczny sposób » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dramatyczny sposób » en anglais

dramatyczny adjectif
sposób substantif

Exemples d'usage pour « dramatyczny sposób » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishIlość zużytego sprzętu rośnie w sposób dramatyczny.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (DE) Madam President, the amount of waste equipment is increasing dramatically.
PolishTo ostatnie zdarzenie w sposób dramatyczny podzieliło także samą UE.
PolishWiemy o tym, ponieważ te społeczeństwa w dramatyczny sposób dały znać o swoim istnieniu, czym zaskoczyły wszystkich.
We know this because these societies re-emerged dramatically and took everybody by surprise.
PolishSytuacja wewnętrzna w Iranie pogarsza się w sposób dramatyczny z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień.
(PL) Mr President, Baroness Ashton, Iran's internal situation is worsening dramatically from day to day and from week to week.
PolishCzy konieczne jest drastyczne ograniczenie deficytów budżetowych, podczas gdy sektor prywatny w dramatyczny sposób ogranicza swoją działalność?
Are budget deficits to be compressed drastically while the private sector is cutting its activity dramatically?
PolishOdpowiedź jest jasna: Biblia sygnalizuje w najbardziej dramatyczny sposób, przy pomocy błędu w zdaniu, jak doszło do załamania się rozmowy.
The answer is clear: the Bible is signalling in the most dramatic way, in a broken sentence, how the conversation broke down.
PolishSuwerenność żywnościowa to najlepsze ubezpieczenie od zmienności cenowej produktów żywnościowych, czyli problemu, który w tak dramatyczny sposób na nowo występuje na porządku dziennym.
Food sovereignty is the best insurance against food product price volatility, an issue that has dramatically re-emerged on the order of business.
PolishWydarzenia na Maderze w dramatyczny sposób pokazały nam, jak ważne jest zacieśnienie współpracy i solidarności w Unii Europejskiej oraz w obszarze zapobiegania kataklizmom.
What has happened in Madeira has dramatically shown us the importance of strengthening cooperation and solidarity in the European Union as well as in the area of disaster prevention.

Autres mots

Polish
  • dramatyczny sposób