« drastyczna zmiana » traduction en anglais

PL

« drastyczna zmiana » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « drastyczna zmiana » employé en contexte.

Traductions similaires pour « drastyczna zmiana » en anglais

drastyczny adjectif
zmiana substantif

Exemples d'usage pour « drastyczna zmiana » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishSkąd zatem tak drastyczna zmiana przepisów w sprawie tworzenia grup politycznych?
Why, then, this drastic amendment of the rules on the formation of political groups?
PolishKonieczna jest również drastyczna zmiana naszej polityki rolnej i dopłat do wywozu towarów rolnych oraz koncentracja na funduszach strukturalnych.
We must also change our agricultural policy and our agricultural export subsidies dramatically and focus on the Structural Funds.
PolishNastąpiła też drastyczna zmiana sytuacji w państwach takich jak Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Hiszpania, które były tu podawane jako przykłady.
The turnaround has also been spectacular in countries such as the United Kingdom, Ireland and Spain, which were cited just now as an example.
PolishNa przykład w moim kraju, w Wielkiej Brytanii, jestem świadomy, że konieczna będzie dość drastyczna zmiana kierunku i bardzo gwałtowna zmiana biegu, aby zrealizować te cele.
In my country, the United Kingdom, for instance, I am very conscious that it is going to take quite a dramatic change of direction and a very rough gear change to meet these targets.

Autres mots

Polish
  • drastyczna zmiana